ETR
08 września 2019 ZMARŁ ZDZISŁAW SZOSTAK

Z wielkim żalem przyjęliśmy wiadomość, że 7 września tego roku zmarł w Łodzi znakomity polski dyrygent i kompozytor – prof. Zdzisław Szostak, związany przez lata z Filharmonią Poznańską.

Urodził się w 1930 roku w Sosnowcu. Studiował w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Katowicach – kompozycję u Bolesława Szabelskiego i dyrygenturę u Artura Malawskiego.

W Filharmonii Poznańskiej piastował stanowisko dyrygenta i kierownika  artystycznego w latach 1967-1971. W Poznaniu pracował też z zespołami chóralnymi, będąc między innymi pierwszym dyrygentem Chóru Akademickiego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.

Następnie przez 16 lat pełnił obowiązki zastępcy dyrektora do spraw artystycznych i dyrygenta w Filharmonii Łódzkiej, z którym to miastem związał się do końca życia. Przez wiele lat był  profesorem tamtejszej Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej, przemianowanej później na Akademię Muzyczną.

Zdzisław Szostak skomponował sporo utworów muzyki symfonicznej (m. in. Uwerturę koncertową na orkiestrę, 1954; Concertino darmstadzkiena skrzypce, fortepian i orkiestrę, 1998; Musica per corno e orchestra sinfonica, 2000; Concertinona marimbę i orkiestrę symfoniczną, 2002; Missa Latinana solistów, chór i wielką orkiestrę symfoniczną, 2003), oraz muzyki kameralnej (m. in. Kwintetna instrumenty dęte, 1952); Arabeskana obój i fortepian, 2006; Scherzo-Toccatinana fagot i fortepian, 2006; Ad libitum et Quasi Polonaise na kontrabas i fortepian, 2015). Stworzył muzykę do ponad 40 filmów (m. in. „Aria dla atlety” czy „Limuzyna Daimler-Benz” w reż. Filipa Bajona; „Rycerz” w reż. Lecha Majewskiego; „Koniec świata” w reż. Doroty Kędzierzawskiej). Jako dyrygent nagrał muzykę do 200 filmów.

Zdzisław Szostak był nie tylko znakomitym artystą i twórcą, ale także wspaniałym – życzliwym każdemu, kto pojawił się na drodze jego życia – skromnym człowiekiem. Utrzymywał stały kontakt z Filharmonią Poznańską. Przyjeżdżał na nasze koncerty. Ostatnio był gościem na koncercie siedemdziesięciolecia naszej instytucji.

Polska kultura straciła wielką osobowość twórczą.

Najbliższym Maestro Zdzisława Szostaka składamy szczere wyrazy współczucia.

 

Wojciech Nentwig, Marek Pijarowski i Łukasz Borowicz

z zespołami artystycznymi i pracownikami Filharmonii Poznańskiej