ETR

zamówienia publiczne

25.01.2023

Filharmonia Poznańska im. Tadeusza Szeligowskiego ogłasza przetarg pisemny nieograniczony, którego przedmiotem jest sprzedaż składników majątkowych - instrumentów muzycznych.

Ogłoszenie o przetargu - sprzedaż instrumentów muzycznych

28.12.2022

OGŁOSZENIE O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU

Filharmonia Poznańska im. Tadeusza Szeligowskiego informuje, że na podstawie art. 37a ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej udziela poniższego zamówienia:

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu

22.11.2022

OGŁOSZENIE O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU

Filharmonia Poznańska im. Tadeusza Szeligowskiego informuje, że na podstawie art. 37a ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej udziela poniższego zamówienia:

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu

2.11.2022

OGŁOSZENIE O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU

Filharmonia Poznańska im. Tadeusza Szeligowskiego informuje, że na podstawie art. 37a ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej udzieliła poniższego zamówienia:

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu

24.02.2021

Zarządzenie Dyrektora Filharmonii Poznańskiej  im. Tadeusza Szeligowskiego w sprawie sprzedaży składników majątku trwałego Filharmonii Poznańskiej w roku 2021. Na podstawie art. 27 ust. 1 i 2 Ustawy z 25.10.1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1983 ze zm.) oraz  § 28 pkt 2) Rozporządzenie Rady Ministrów z 5.10.1993 r. w sprawie organizowania przetargu na sprzedaż środków trwałych przez przedsiębiorstwa państwowe oraz warunków odstąpienia od przetargu (Dz.U. nr 97, poz.443).

zarządzenie i wykaz instrumentów przeznaczonych na sprzedaż

Informujemy, że wszystkie instrumenty wykazane w załączniku nr 2 zostały sprzedane.

12.01.2021

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Filharmonia Poznańska im. Tadeusza Szeligowskiego informuje, że na podstawie art. 37d ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej udzieliła poniższych zamówień:

29.06.2020

INFORMACJA  O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - dotyczy postępowania w trybie zapytania o cenę, pn. „świadczenie usług poligraficznych dla potrzeb Filharmonii Poznańskiej – w okresie od dnia zawarcia umowy do 31 sierpnia 2022 roku”.

26.06.2020

Informacja z otwarcia ofert - dotyczy postępowania w trybie zapytania o cenę, pn. świadczenie usług poligraficznych dla potrzeb Filharmonii Poznańskiej – w okresie od dnia zawarcia umowy do 31 sierpnia 2022 roku.

złożone oferty

17.01.2020

Filharmonia Poznańska, zgodnie z art. 13a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych(Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), przedstawia plan postępowań o udzielenie zamówień, jakich zamierza udzielić w 2020 roku.

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2020