ETR

rodo

Drodzy Użytkownicy,

25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych. Nowe przepisy uchylają dotychczasową dyrektywę 95/46/WE wdrożoną w Polsce jako Ustawa z 29 sierpnia 1997 roku o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm. ).

Filharmonia Poznańska zawsze dbała o bezpieczeństwo powierzonych jej danych osobowych. Wdrożyliśmy odpowiednią politykę i wynikające z niej procedury, podlegając jeszcze regulacjom Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Uregulowaliśmy także szczegółowo zasady współpracy z podmiotami uczestniczącymi w procesie przetwarzania danych osobowych. Podobną wrażliwością wykazaliśmy się podczas prac przy uwzględnieniu Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych.

Administratorami Państwa danych pozostaje ten sam podmiot:

Filharmonia Poznańska im. Tadeusza Szeligowskiego.

Jakie dane przetwarzamy?

Odnotowujemy imię, nazwisko oraz dane kontaktowe związane wyłącznie z procesem rezerwacji i zakupu przez Państwa biletów na organizowane przez nas wydarzenia artystyczne. Dodatkowo powiadamiamy Państwa o tym, co się dzieje w Filharmonii za pomocą newslettera; gromadzimy w tym celu adresy e-mail. Podanie danych osobowych jest zawsze dobrowolne, jednak brak udostępnienia wymaganych informacji uniemożliwi świadczenia usług na Państwa rzecz.

Zdajemy sobie sprawę ze szczególnego statusu działalności dziennikarskiej, artystycznej, akademickiej i literackiej, które to obszary zostały wskazane w Rozporządzeniu o Ochronie Danych Osobowych jako traktowane wyjątkowo ze względu na zasadę swobody wypowiedzi oraz Kartę Praw Podstawowych Unii Europejskiej.

Dane osobowe, które są gromadzone w ramach korzystania przez Państwa z naszych usług, w tym stron internetowych, są chronione zgodnie z przyjętą przez nas Polityką Bezpieczeństwa Danych Osobowych. Nad jej realizacją czuwa Administrator Bezpieczeństwa Informacji. Stanowisko to będzie utrzymane także po 25 maja 2018 roku jako Inspektor Ochrony Danych Osobowych.

W razie gromadzenia danych do innych celów, np. realizacji konkursów bądź publikacji ankiet, poinformujemy Państwa o wszystkich celach tego typu działań, a także sposobie przetwarzania danych. Powstające zbiory danych ustandaryzujemy w ramach rejestrów, do czego obligują nas przepisy Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych.

Dlaczego przetwarzamy Państwa dane?

Dane przetwarzamy w celach informacyjnych, za Państwa zgodą, aby maksymalnie popularyzować dostęp do dóbr wyższych, jakimi są wydarzenia artystyczne. Działamy w ten sposób w szeroko pojętym interesie publicznym, adresując ofertę kulturalną do potencjalnych odbiorców. Rezygnujemy z metod nachalnego marketingu bezpośredniego, stawiając na kampanie informacyjne, public relations oraz reklamę. We wszystkich działaniach stosujemy zapisy polityki prywatności, mogąc dzięki temu zapewnić Państwu wysokie bezpieczeństwo usług, dopasować przekaz do Państwa oczekiwań oraz doskonalić ofertę Filharmonii.

Sama strona internetowa nie jest wykorzystywana do prezentacji zewnętrznych reklam, a zapis cookies służy wyłącznie celom statystycznym oraz związanym z prawidłowym funkcjonowaniem serwisu www.

Komu przekazujemy dane?

Obowiązujące przepisy obligują nas do każdorazowego informowania Państwa o tym, kto i w jakim zakresie przetwarza Państwa dane osobowe. Dzieje się tak podczas wspomnianej sprzedaży biletów oraz przy dodawaniu adresatów do usługi newslettera.

Dane powinny być także udostępnione uprawnionym do tego podmiotom, w tym sądom i organom ścigania w oparciu o uzasadnione żądanie.

Co możecie Państwo zrobić ze swoimi danymi?

Dysponujecie Państwo pełnymi prawami dostępu do swoich danych, w tym możliwościami sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania (wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych we wskazanym obszarze) bądź sprzeciwu lub usunięcia rozumianego jako prawo do zapomnienia.

Ponadto przysługuje Państwu prawo do przenoszenia danych osobowych do innego administratora danych. Na żądanie otrzymacie Państwo swoje dane od administratora Filharmonii Poznańskiej. Będą one zapisane w postaci ustrukturyzowanego formatu, pozwalającego na odczyt maszynowy.

Osobą odpowiedzialną za Państwa dane osobowe w Filharmonii Poznańskiej jest Inspektor Ochrony Danych Osobowych: iod@filharmoniapoznanska.pl.

Możecie Państwo kierować zgłoszenia o wymienionym powyżej charakterze, dotyczące danych osobowych, a także sygnalizować ewentualne naruszenia polityki bezpieczeństwa, na powyższy adres e-mail lub skorzystać z tradycyjnej poczty:

Filharmonia Poznańska
im. Tadeusza Szeligowskiego
Inspektor Ochrony Danych Osobowych
ul. Św. Marcin 80/82, 61-809 Poznań

Wszystkie zgłoszenia w zakresie naruszenia polityki bezpieczeństwa są procedowane w ciągu maksymalnie 72 godzin, a osoba, której dotyczyłoby takie zgłoszenie, będzie niezwłocznie informowana o zaistniałej sytuacji.