ETR

przesłuchania

Filharmonia Poznańska im. Tadeusza Szeligowskiego

Łukasz Borowicz – dyrektor muzyczny, dyrygent-szef Orkiestry Filharmonii Poznańskiej

ogłasza przesłuchanie na stanowisko
fagocisty solo (pierwszy głos)

które odbędzie się 17 października 2023 (wtorek) o godzinie 13.00
w Auli Uniwersyteckiej przy ul. Wieniawskiego 1 w Poznaniu

 

Program przesłuchania:

Pierwszy etap
Utwór z akompaniamentem fortepianu:

  • Wolfgang Amadeus Mozart - Koncert B-dur, KV 191, cz. I (do taktu 97)

Partie orkiestrowe:

  • Piotr Czajkowski - IV Symfonia f-moll, cz. II (takt 274 do końca)
  • Maurice Ravel - Bolero

Drugi etap
Partie orkiestrowe:

1. Ludwig van Beethoven - IV Symfonia B-dur, cz. IV (takty 184-190, 300-302)
2. Ludwig van Beethoven - Koncert skrzypcowy D-dur  op. 61
3. Maurice Ravel - Koncert fortepianowy G-dur, cz. III (Partie I i II fagotu, numery 14-16)
4. Nikołaj Rimski-Korsakow - Szeherezada, cz. II (do litery A, od L-M)
5. Piotr Czajkowski - VI Symfonia h-moll op. 74 „Patetyczna”, cz. I (od początku do taktu 12)
6. Igor Strawiński - Święto wiosny (do cyfry 4)

Nuty do partii orkiestrowych:
Piotr Czajkowski - IV Symfonia f-moll
Maurice Ravel - Bolero
1. Ludwig van Beethoven - IV Symfonia
2. Ludwig van Beethoven - Koncert skrzypcowy
3. Maurice Ravel - Koncert fortepianowy G-dur, cz. III
4. Nikołaj Rimski-Korsakow - Szeherezada cz. II
5. Piotr Czajkowski - VI Symfonia
6. Igor Strawiński - Święto wiosny

Zgłoszenia (CV i list motywacyjny) wraz z informacją czy kandydat przybędzie z własnym akompaniatorem, prosimy nadsyłać do dnia 12 października 2023 na adres: sekretariat@filharmoniapoznanska.pl  z tytułem „przesłuchanie – fagot”.

Filharmonia zastrzega sobie możliwość zaproszenia na przesłuchanie wybranych kandydatów.
Szczegóły przesłuchania podane zostaną 13 października, telefonicznie i e-mailem.

Decyzje zespołu oceniającego pod przewodnictwem Dyrektora Muzycznego Filharmonii Poznańskiej co do przebiegu przesłuchania i wyboru kandydatur są ostateczne.

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych:

1. Administratorem danych osobowych jest Filharmonia Poznańska.
2. Dane osobowe zawarte w dokumentach zgłoszeniowych będą przetwarzane w celu przeprowadzenia przesłuchań (rekrutacji) na stanowisko „fagot solo (pierwszy głos)”.
3. Dane osobowe zawarte w przesłanym zgłoszeniu przechowywane będą do czasu realizacji celu, w którym zostały zebrane, tzn. do czasu zakończenia procesu rekrutacji.
4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału.