ETR

przesłuchania

Filharmonia Poznańska im. Tadeusza Szeligowskiego
Łukasz Borowicz – dyrektor muzyczny, dyrygent-szef Orkiestry Filharmonii Poznańskiej

ogłasza przesłuchanie do grupy skrzypiec (tutti),

które odbędzie się
10 maja 2023 od godz. 13.30
11 maja 2023 w godzinach 8.00-14.00
w Sali Koncertowej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II Stopnia im. Mieczysława Karłowicza
ul. Solna 12, 61-736 Poznań

 

Program przesłuchania:

1. Dowolny koncert skrzypcowy Wolfganga Amadeusa Mozarta - część I z kadencją
2. Jedna część z dowolnej sonaty lub partity na skrzypce solo Jana Sebastiana Bacha (BWV 1001-1006)

3. Partie orkiestrowe (zaznaczone fragmenty):

  • Ludwig van Beethoven, IX Symfonia cz. III
  • Wolfgang Amadeus Mozart, XXXIX Symfonia Es-dur KV 543 (partia pierwszych i drugich skrzypiec)
  • Robert Schumann,  II Symfonia  C-dur op. 61, cz. II Scherzo
  • Johannes Brahms,  IV Symfonia e-moll op. 98, cz. III
  • Richard Strauss, Don Juan op. 20

 

Zgłoszenia - krótkie podanie i CV, z kontaktem email i numerem telefonu kontaktowego, programem (Bach, koncert Mozarta) wraz z informacją czy kandydat przybędzie z własnym akompaniatorem, prosimy nadsyłać do dnia 25 kwietnia 2023 r. na adres:

Filharmonia Poznańska
ul. Św. Marcin 81
61-808 Poznań

lub w wersji elektronicznej na adres: sekretariat@filharmoniapoznanska.pl
z tytułem wiadomości "Przesłuchanie do grupy skrzypiec".

Filharmonia Poznańska zapewni pianistę-akompaniatora na czas przesłuchania (nie będzie możliwości odbycia wcześniejszej próby)

Filharmonia zastrzega sobie możliwość zaproszenia na przesłuchanie wybranych kandydatów. Harmonogram przesłuchania (dzień i godzina) podane zostaną do piątku 5 maja, telefonicznie i e-mailem.

Decyzje zespołu oceniającego pod przewodnictwem Dyrektora Muzycznego Filharmonii Poznańskiej co do przebiegu przesłuchania i wyboru kandydatur są ostateczne.

 

Materiały do pobrania - partie orkiestrowe:
Ludwig van Beethoven, IX Symfonia cz. III
Wolfgang Amadeus Mozart, XXXIX Symfonia Es-dur KV 543 (partia pierwszych i drugich skrzypiec)
Robert Schumann, II Symfonia C-dur op. 61, cz. II Scherzo
Johannes Brahms, IV Symfonia e-moll op. 98, cz. III
Richard Strauss, Don Juan op. 20

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych:

1. Administratorem danych osobowych jest Filharmonia Poznańska.
2. Dane osobowe zawarte w dokumentach zgłoszeniowych będą przetwarzane w celu przeprowadzenia przesłuchań (rekrutacji) na stanowisko „muzyk orkiestrowy tutti (skrzypce)”.
3. Dane osobowe zawarte w przesłanym zgłoszeniu przechowywane będą do czasu realizacji celu, w którym zostały zebrane, tzn. do czasu zakończenia procesu rekrutacji.
4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji.