ETR

przesłuchania

Filharmonia Poznańska im. Tadeusza Szeligowskiego

Łukasz Borowicz – dyrektor muzyczny, dyrygent-szef Orkiestry Filharmonii Poznańskiej

ogłasza przesłuchanie na stanowisko
puzonisty basowego - solisty,

które odbędzie się dnia 16 kwietnia 2024, wtorek, godz. 13.30

w Auli Uniwersyteckiej przy ul. Wieniawskiego 1 w Poznaniu

 

Program przesłuchania:

1. Aleksiej Lebedjev, Koncert na Tubę / Puzon Basowy

2. Partie orkiestrowe (zaznaczone fragmenty):

 • Ludwig van Beethoven, IX Symfonia d-moll op. 125
 • Joseph Haydn, Stworzenie Świata (Die Schöpfung), Hob. XXI:2
 • Gioacchino Rossini, Uwertura do opery Sroka złodziejka (Die diebische Elster)
 • Gioacchino Rossini, Uwertura do opery Wilhelm Tell
 • Robert Schumann, III Symfonia Es dur „Reńska” op. 97
 • Richard Strauss, Dyl Sowizdrzał (Till Eulenspiegels lustige Streiche) op. 28
 • Richard Wagner, Cwałowanie Walkirii z opery Walkiria (Die Walküre - Ritt der Walküren)
 • Richard Wagner, Wstęp do III aktu opery Lohengrin
 • Richard Strauss, Życie bohatera (Ein Heldenleben) op. 40
 • Richard Strauss, Symfonia alpejska (Eine Alpensinfonie) op. 64

 

Nuty do partii orkiestrowych:
Partie orkiestrowe - przesłuchanie na puzon basowy

 

Zgłoszenia (zawierające CV kontakt email i telefoniczny) wraz z informacją czy kandydat przybędzie z własnym akompaniatorem, prosimy przesyłać do dnia 8 kwietnia 2024 r. na adres :

Filharmonia Poznańska im. T. Szeligowskiego
ul. Św. Marcin 80/82
61-809 Poznań
pok. 206

lub w wersji elektronicznej na adres: sekretariat@filharmoniapoznanska.pl z tytułem wiadomości przesłuchanie – puzon basowy solo.

Filharmonia zastrzega sobie możliwość zaproszenia na przesłuchanie wybranych kandydatów. Szczegóły  przesłuchania podane zostaną najpóźniej do dnia 10 kwietnia 2024 telefonicznie i e-mailem.

Decyzje zespołu oceniającego pod przewodnictwem Dyrektora Muzycznego Filharmonii Poznańskiej co do przebiegu przesłuchania i wyboru kandydatur są ostateczne.

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych:

1. Administratorem danych osobowych jest Filharmonia Poznańska.
2. Dane osobowe zawarte w dokumentach zgłoszeniowych będą przetwarzane w celu przeprowadzenia przesłuchań (rekrutacji) na stanowisko „puzonisty basowego - solisty”.
3. Dane osobowe zawarte w przesłanym zgłoszeniu przechowywane będą do czasu realizacji celu, w którym zostały zebrane, tzn. do czasu zakończenia procesu rekrutacji.
4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału.

Filharmonia Poznańska im. Tadeusza Szeligowskiego

Łukasz Borowicz – dyrektor muzyczny, dyrygent-szef Orkiestry Filharmonii Poznańskiej

ogłasza przesłuchanie do grupy skrzypiec (tutti),

które odbędzie się 19 kwietnia (piątek) 2024 od godz. 10.00

 

 

Program przesłuchania:

1. Dowolny koncert skrzypcowy Wolfganga Amadeusa Mozarta - część I z kadencją

2. Jedna część z dowolnej sonaty lub partity na skrzypce solo Jana Sebastiana Bacha (BWV 1001-1006)

3. Partie orkiestrowe (zaznaczone fragmenty):

 • Ludwig van Beethoven, IX Symfonia cz. III
 • Wolfgang Amadeus Mozart, XXXIX Symfonia Es-dur KV 543 (partia pierwszych i drugich skrzypiec)
 • Robert Schumann, II Symfonia  C-dur op. 61, cz. II Scherzo
 • Johannes Brahms, IV Symfonia e-moll op. 98, cz. III
 • Richard Strauss, Don Juan op. 20

 

Nuty do partii orkiestrowych:

 

Zgłoszenia - krótkie podanie i CV z kontaktem email i numerem telefonu kontaktowego, programem (Bach, koncert Mozarta) wraz z informacją czy kandydat przybędzie z własnym akompaniatorem, prosimy nadsyłać do dnia 11 kwietnia 2024 r. w wersji elektronicznej na adres: sekretariat@filharmoniapoznanska.pl z tytułem wiadomości "Przesłuchanie do grupy skrzypiec – kwiecień 2024".

Filharmonia Poznańska zapewni pianistę-akompaniatora na czas przesłuchania (nie będzie możliwości odbycia wcześniejszej próby).

Filharmonia zastrzega sobie możliwość zaproszenia na przesłuchanie wybranych kandydatów. Potwierdzenie zaproszenia ze strony Filharmonii oraz szczegółowy harmonogram przesłuchania podane zostaną do piątku 12 kwietnia telefonicznie i e-mailem.

Decyzje zespołu oceniającego pod przewodnictwem Dyrektora Muzycznego Filharmonii Poznańskiej co do przebiegu przesłuchania i wyboru kandydatur są ostateczne.

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych:

1. Administratorem danych osobowych jest Filharmonia Poznańska.
2. Dane osobowe zawarte w dokumentach zgłoszeniowych będą przetwarzane w celu przeprowadzenia przesłuchań (rekrutacji) na stanowisko „muzyk orkiestrowy tutti (skrzypce)”.
3. Dane osobowe zawarte w przesłanym zgłoszeniu przechowywane będą do czasu realizacji celu, w którym zostały zebrane, tzn. do czasu zakończenia procesu rekrutacji.
4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału.