przesłuchania i przetargi

Przesłuchania

Filharmonia Poznańska nie prowadzi aktualnie żadnych przesłuchań.

Przetargi:

26.04.2019
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Dotyczy: postępowania na wykonanie usługi społecznej (według procedury określonej w art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych) – w przedmiocie świadczenia usługi cateringowej.
wynik

15.04.2019
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na wykonanie usługi społecznej (według procedury określonej w art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych) – w przedmiocie świadczenia usługi cateringowej.
SZCZEGÓŁY
FORMULARZ CENOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

6.12.2018
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Dotyczy: postępowania na wykonanie usługi społecznej (według procedury określonej w art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych) – w przedmiocie świadczenia usługi gastronomicznej w lokalu Wykonawcy.
wynik

30.11.2018
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na wykonanie usługi społecznej (według procedury określonej w art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych) – w przedmiocie świadczenia usługi gastronomicznej w lokalu Wykonawcy.
szczegóły ogłoszenia

9.11.2018
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Dotyczy: postępowania na wykonanie usługi społecznej (według procedury określonej w art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych) – w przedmiocie świadczenia usługi cateringowej.
wynik

31.10.2018
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na wykonanie usługi społecznej (według procedury określonej w art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych) – w przedmiocie świadczenia usługi cateringowej.
szczegóły ogłoszenia
opis przedmiotu zamówienia

25.09.2018
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Dotyczy: postępowania na wykonanie usługi społecznej (według procedury określonej w art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych) – w przedmiocie świadczenia usługi gastronomicznej świadczonej w lokalu wykonawcy.
wynik

17.09.2018
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na wykonanie usługi społecznej (według procedury określonej w art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych) – w przedmiocie świadczenia usługi gastronomicznej w lokalu Wykonawcy)
szczegóły oferty

28.06.2018
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Dotyczy postępowania w trybie zapytania o cenę, pn. “świadczenie usług poligraficznych dla potrzeb Filharmonii Poznańskiej w okresie 24 miesięcy”.
wynik

25.06.2018
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Dotyczy: postępowania w trybie zapytania ofertowego pn.: „ wykonanie usługi hotelowej wraz ze śniadaniem, w terminie 20 – 22 września 2018 – łącznie 2 doby, dla 84 osób, w tym, 60 pokoi jednoosobowych i 12 pokoi dwuosobowych”
wynik

21.06.2018
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Dotyczy postępowania w trybie zapytania o cenę, pn. „świadczenie usług poligraficznych dla potrzeb Filharmonii Poznańskiej w sezonach 2018/2019 oraz 2019/2020 ”
wynik

24.05.2018
Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniu – informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Dotyczy: postępowania na wykonanie usługi społecznej (według procedury określonej w art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych) – w przedmiocie świadczenia usługi gastronomicznej w lokalu wykonawcy.
wynik

17.05.2018
Ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie usługi społecznej (według procedury określonej w art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych) – w przedmiocie świadczenia usługi gastronomicznej w lokalu Wykonawcy.
szczegóły oferty

19.01.2018
Filharmonia Poznańska, zgodnie z art. 13a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z póżn. zm.), przedstawia plan postępowań o udzielenie zamówień, jakich zamierza udzielić w 2018 roku.
plan postępowań

4.12.2017
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Dotyczy: postępowania na wykonanie usługi społecznej (według procedury określonej w art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych) – w przedmiocie świadczenia usługi cateringowej
wynik

20.11.2017
Ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie usługi społecznej (według procedury określonej w art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych) – w przedmiocie świadczenia usługi cateringowej.
szczegóły ogłoszenia

18.09.2017
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Dotyczy: postępowaniana wykonanie usługi społecznej (według procedury określonej w art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych) – w przedmiocie świadczenia usługi cateringowej
wynik

6.09.2017
Ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie usługi społecznej (według procedury określonej w art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych) – w przedmiocie świadczenia usługi cateringowej.
szczegóły ogłoszenia

28.08.2017
Komunikat o ogłoszeniu przetargu pisemnego nieograniczonego, którego przedmiotem jest sprzedaż jednego samochodu osobowego.
szczegóły dotyczące przetargu