ETR

mecenasi, sponsorzy, partnerzy

Filharmonia Poznańska jest Instytucją Kultury Samorządu Województwa Wielkopolskiego

Sponsor główny:

Partnerzy:

Sponsor:

Sponsorzy sezonu:

Wyłączny partner motoryzacyjny:

Współpraca:

Ogólnopolski patron medialny:

Patroni medialni:

Partner internetowy:

Instytucje wspierające:

Uniwersytet im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu

Uniwersytet Ekonomiczny
w Poznaniu

Instytucje współpracujące:

Akademia Muzyczna
im. I. J. Paderewskiego
w Poznaniu

Towarzystwo Muzyczne
im. H. Wieniawskiego
w Poznaniu

Fundacja Chór Stuligrosza –
Poznańskie Słowiki