ETR
16 października 2023 Wojciech Pawłowski doktorem honoris causa Akademii Muzycznej w Poznaniu

Wojciech Pawłowski – biznesmen, działacz społeczny, mecenas kultury, sponsor wydarzeń kulturalnych, fundator, filantrop…  Lista określeń próbujących opisać szeroki zakres jego działalności zawodowej, społecznej i charytatywnej, była długa. Wymieniał je w laudacji prof. dr hab. Bogumił Nowicki (rektor Akademii Muzycznej w latach 2005-2012) podczas uroczystości nadania tytułu doktora honoris causa Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu, Wojciechowi Pawłowskiemu.

A wśród działań na rzecz kultury wspomniał m.in. Fundację VRP mającą za zadanie, wspieranie, upowszechnianie oraz promowanie rozwoju kultury, sztuki, nauki i edukacji, przebudowę Galerii Faras w Muzeum Narodowym w Warszawie, udział w pracach na rzecz budowy Centrum Muzyki w Poznaniu (gdzie mieścić się będzie Filharmonia Poznańska), działalność Wydawnictwa Poznańskiego, stypendialną pomoc dla młodych muzyków oraz wspieranie Filharmonii Poznańskiej, której od lat jest głównym mecenasem. Prof. Bogumił Nowicki przypomniał też słowa Wojciecha Pawłowskiego, który powiedział  kiedyś: Radością mojego życia jest dzielenie się efektami mojej pracy.

Owacyjnie przyjęto wykład nowego doktora honoris causa zatytułowany „Mecenat – przywilej czy obowiązek?”.

Ceremonia nadania tytułu doktora honoris causa poznańskiej Akademii Muzycznej Wojciechowi Pawłowskiemu odbyła się w Auli Nova, podczas inauguracji nowego roku akademickiego tej uczelni.

Podziękowania za działalność na rzecz kultury oraz uczelni otrzymała także Dorota Pawłowska, żona Wojciecha Pawłowskiego.

Państwu Dorocie i Wojciechowi Pawłowskim gratulujemy!