ETR
14 kwietnia 2021 Ostatnia paryska? Koncert Internetowy

Ostatnia paryska? – to tytuł najbliższego Koncertu Internetowego, na który zapraszamy 16 kwietnia o godz. 19. Jego bohaterami będą: muzyka najstarszego z klasyków wiedeńskich Josepha Haydna, kompozytora zwanego też ojcem nowej orkiestry oraz Filharmonicy Poznańscy pod batutą Tadeusza Wojciechowskiego.

Podczas tego wieczoru zabrzmi kolejna z cyklu sześciu symfonii paryskich (nr 82-87) Josepha Haydna. Wszystkie powstały na zamówienie paryskiego towarzystwa muzycznego, Le Concert de la Loge Olympique, nad którym czuwał wielki mecenas sztuki Claude-François-Marie Rigoley, hrabia d’Ogny. Wszystkie też spotkały się z entuzjastycznym przyjęciem, ugruntowując sławę kompozytora we Francji i poza jej granicami. 

Symfonia A-dur oznaczona jest numerem 87 i według obowiązującej numeracji jest ostatnią z paryskich symfonii Haydna. Lecz, jak to wcale nierzadko w historii muzyki się zdarza, numeracja dzieł nie zawsze jest tożsama z czasem ich powstawania. I tak Symfonia nr 87 została w paryskim cyklu skomponowana  w 1785 roku jako… pierwsza, a nie ostatnia.  

Muzykolodzy uważają, że to właśnie symfonie paryskie ukształtowały drogę Haydna do symfonicznego mistrzostwa. W symfoniach tych jego styl jest już wykształcony, a kompozytor  pozbywa się patetycznego, a w istocie pustego tonu teatralnego, zbliżając się w swojej prostocie do wdzięcznego, czasem naiwnego tonu muzyki ludowej. 

WYKONAWCY:

Tadeusz WOJCIECHOWSKI – dyrygent
Orkiestra Filharmonii Poznańskiej 

PROGRAM:

  • Joseph Haydn, Symfonia A-dur nr 87

Vivace
Adagio
Menuet
Finale: Vivace