ETR
07 marca 2022 Odeszła Alicja Kapuścińska 

Z zawodu była lekarką. Pediatrą. Medycyna była jej pasją. Ale misją jej życia, po śmierci męża Ryszarda Kapuścińskiego – najwybitniejszego pisarza wśród reporterów i najwybitniejszego reportera wśród pisarzy, jak o nim mawiano – stało się pielęgnowanie jego pamięci. Alicja Kapuścińska wspierała różne inicjatywy, brała udział w wydarzeniach przypominających twórczość autora Cesarza, uczestniczyła w spotkaniach mu poświęconych,  organizowała konkursy dla młodych dziennikarzy.     

Kochała też muzykę. Dopóki zdrowie jej dopisywało chętnie przyjeżdżała na nasze filharmoniczne koncerty. Gdy podróże zaczęły jej sprawiać trudność, starała się bywać na koncertach Poznańskich Filharmoników w Warszawie.  

Z Poznaniem była związana w sposób szczególny – była honorową członkinią Kapituły Wielkopolskiej Nagrody im. Ryszarda Kapuścińskiego, ustanowionej jeszcze za życia pisarza. Nagrody bardzo niezwykłej, bo przyznawanej nie za osiągnięcia literackie czy reporterskie, lecz „za czynienie dobra”.  

Alicja Kapuścińska odeszła 7 marca 2022 roku. W miniony piątek, 4 marca, skończyła 89 lat.