ETR
13 września 2021 Kwiaty dla patrona

Był kompozytorem, pianistą, muzykologiem, działaczem muzycznym. To jego, Stanisław Wisłocki tworzący w 1947 roku orkiestrę symfoniczną w Poznaniu, zaproponował na dyrektora powstającej w tym mieście filharmonii. Tadeusz Szeligowski był pierwszym dyrektorem Filharmonii Poznańskiej (1947-49), dziś jest jej patronem.  

Urodził się we Lwowie, ukończył studia prawnicze  na Uniwersytecie Jagiellońskim. Ale to muzyka stała się najważniejsza w jego życiu. Podjął studia muzykologiczne, a gdy w 1929 roku wyjechał na stypendium kompozytorskie  do Paryża definitywnie porzucił zawód prawnika. Dwa lata później rozpoczął pracę w Konserwatorium Poznańskim. 

Dziś, 13 września 2021 roku mija 125 lat od urodzin Tadeusza Szeligowskiego. W Krypcie Zasłużonych  Wielkopolan na Wzgórzu św. Wojciecha, gdzie spoczywa kompozytor, w imieniu artystów i pracowników Filharmonii Poznańskiej  wiązankę kwiatów złożyli: Wojciech Nentwig – dyrektor Filharmonii Poznańskiej, Łukasz Borowicz – dyrektor  muzyczny FP i dyrygent-szef Orkiestry Filharmonii Poznańskiej oraz Elżbieta Kralkowska-Mielcarek, zastępca dyrektora FP.