ETR

23 października 2022 (Niedziela)

godz. 18, Warszawa, Filharmonia Narodowa

KONCERT LAUREATÓW
16. MIĘDZYNARODOWEGO
KONKURSU SKRZYPCOWEGO
IM. HENRYKA WIENIAWSKIEGO

Program:

W programie m.in I Koncert skrzypcowy fis-moll op. 14 lub
II Koncert skrzypcowy d-moll op. 22 Henryka Wieniawskiego