ETR

Maciej BOLEWSKI

Maciej BOLEWSKI

Jest absolwentem Wydziału Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej i Muzyki Kościelnej Akademii Muzycznej w Poznaniu, w specjalnościach dyrygentura chóralna oraz muzyka kościelna. Grę organową kształcił pod kierunkiem prof. Sławomira Kamińskiego. Obecnie Maciej Bolewski jest adiunktem w poznańskiej Akademii Muzycznej.

Koncertuje w kraju i za granicą. Występuje jako akompaniator z wieloma poznańskimi chórami. Prowadzi też  chóry: Gloria Dei oraz  Chór Psychologów i Psychoterapeutów w Poznaniu działający pod patronatem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.  Od 2008 roku jest stałym akompaniatorem Chóru Chłopięcego i Męskiego Filharmonii Poznańskiej Poznańskie Słowiki. Z  zespołem tym koncertował w kraju i zagranicą oraz nagrał trzy płyty CD.

Artysta zajmuje się również kompozycją oraz aranżacją. Jego kompozycje wydawane są przez wydawnictwo Contra w Warszawie. Współpracuje z wieloma instytucjami muzycznymi dokonując rekonstrukcji partytur utworów m.in. Wolfganga Amadeusza Mozarta, Józefa Zeidlera, Adama Kriegera, Wojciecha Dankowskiego, Jana Wańskiego, Maksymiliana Koperskiego, Ferdynanda Riesa, Piotra Niestrawskiego.  W 2012 roku ukazała się płyta CD Gode na Kaszëbach,  zawierająca opracowania Macieja Bolewskiego tradycyjnych kolęd kaszubskich na chór i orkiestrę.

Związany jest także ze Stowarzyszeniem Miłośników Muzyki Świętogórskiej im. Józefa Zeidlera w Gostyniu, dla którego corocznie dokonuje rekonstrukcji partytur na potrzeby Festiwalu Muzyki Oratoryjnej Musica Sacromontana. Płyty CD zarejestrowane podczas festiwalu zdobywają  nagrody (m.in.  Złotego Orfeusza przyznawaną przez francuską Academie du Disque Liryque, kilka nominacji do nagrody Fryderyka).