ETR

Maciej BOLEWSKI

Maciej BOLEWSKI

Jest absolwentem Wydziału Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej i Muzyki Kościelnej Akademii Muzycznej w Poznaniu. Grę organową kształcił pod kierunkiem prof. Sławomira Kamińskiego. Koncertuje w kraju i za granicą. Występuje jako akompaniator z wieloma poznańskimi chórami. Od 2008 jest stałym akompaniatorem chóru Filharmonii Poznańskiej Poznańskie Słowiki. Zajmuje się kompozycją i aranżacją. Jego kompozycje wydawane są przez wydawnictwo muzyczne „Contra”. Dokonuje rekonstrukcji partytur utworów kompozytorów polskich, głównie Józefa Zeidlera, Maksymiliana Koperskiego i Marcina Józefa Żebrowskiego znajdujących się w archiwach muzycznych w Poznaniu, Częstochowie, Gostyniu i innych. Corocznie dokonuje rekonstrukcji partytur na potrzeby Festiwalu Muzyki Oratoryjnej Musica Sacromontana w Gostyniu.