ETR

Krzysztof Szydzisz

Krzysztof Szydzisz

 

Prof. Krzysztof Szydzisz, obchodzący w tym roku 25-lecie pracy artystycznej,  dyrygent Chóru Kameralnego UAM,  jest  chórmistrzem, muzykologiem, specjalistą z zakresu emisji głosu, a także logopedą i menedżerem kultury. Ukończył Katolicki Uniwersytet Lubelski (studia muzykologiczne), Akademię Muzyczną w Poznaniu (wydział wokalno-aktorski) oraz Akademię Muzyczną w Bydgoszczy (dyrygentura chóralna), a także kursy mistrzowskie dla dyrygentów (m.in. u Erica Ericsona). 

Od 2004 roku kieruje Zakładem Emisji Głosu Akademii Muzycznej w Bydgoszczy, gdzie obok działalności naukowej i dydaktycznej  regularnie organizuje ogólnokrajowe seminaria i warsztaty z udziałem  cenionych specjalistów z zakresu emisji głosu i logopedii, prowadzenia zespołów wokalnych, tradycji i praktyk wykonawczych muzyki różnych epok.

Prof. Krzysztof  Szydzisz jest wykładowcą na licznych warsztatach i kursach dla nauczycieli akademickich, logopedów i dyrygentów chóralnych oraz konsultantem wokalnym polskich i zagranicznych zespołów chóralnych, a w latach 2012-2015 był konsultantem muzycznym European Choral Association – Europa Cantat.  Zasiada też w jury krajowych i międzynarodowych  konkursów chóralnych (m.in. Legnica Cantat, Canti Veris Praga, IFAS  Pardubice,  Advent and Christmas Music Festival Praga, Folk Festival w Bratysławie, Tonen 2000,  World Choir Games, European Music Festival for Young People – Neerpelt, Międzynarodowy Konkurs Chóralny Per Musicam ad Astra w Toruniu) oraz jest dyrektorem organizowanego od  1998 roku w Poznaniu Międzynarodowego Festiwalu Chórów Uniwersyteckich  Universitas Cantat.

Chór Kameralny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu to jego  zespół autorski. Założył go w 1992 roku i od tego czasu nim kieruje, kształtując jego profil brzmieniowy i repertuarowy.  Kameraliści poznańscy występowali na pięciu kontynentach, w ponad dwudziestu krajach. Dyrygent wraz z zespołem zdobywał laury krajowych i  międzynarodowych konkursów,  był kilkakrotnie wyróżniany jako osobowość  artystyczna.  W pracy z chórem szczególną uwagę poświęca wprowadzaniu swoich śpiewaków  w arkana techniki wokalnej i co za tym idzie – brzmieniu zespołu.