ETR

Krzysztof Szydzisz

Krzysztof Szydzisz

Profesor Akademii Muzycznej w Bydgoszczy, od 2004 roku kieruje tutejszym Zakładem Emisji Głosu, gdzie obok działalności naukowej i dydaktycznej regularnie organizuje ogólnokrajowe seminaria i warsztaty z udziałem cenionych specjalistów z zakresu emisji głosu i logopedii, prowadzenia zespołów wokalnych, tradycji i praktyk wykonawczych muzyki różnych epok. Konsultant wokalny polskich i zagranicznych zespołów chóralnych. Prowadzi kursy dla osób zawodowo posługujących się głosem m.in. nauczycieli, prawników. Zasiada w jury krajowych i międzynarodowych konkursów chóralnych (m.in. Legnica Cantat, Canti Veris Praga, IFAS Pardubice, Mundus Cantat – Sopot). Jest dyrektorem organizowanego od 1998 roku w Poznaniu Międzynarodowego Festiwalu Chórów Uniwersyteckich „Universitas Cantat”.

Chór Kameralny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu jest jego zespołem autorskim. Założył go w 1992 roku i od tego czasu nieprzerwanie nim kieruje, kształtując jego profil brzmieniowy i repertuarowy. Kameraliści poznańscy występowali na pięciu kontynentach, w ponad dwudziestu krajach. Wraz z zespołem zdobywał laury krajowych i międzynarodowych konkursów. Był kilkakrotnie wyróżniany jako osobowość artystyczna (m.in. nagrody dla najlepszego dyrygenta Międzynarodowego Festiwalu Pieśni Chóralnej w Międzyzdrojach, Ogólnopolskiego Konkursu Chórów „Legnica Cantat”, Międzynarodowego Konkursu Chóralnego w Busan, Korea Południowa).
W pracy z chórem szczególną uwagę poświęca wprowadzaniu swoich śpiewaków w arkana techniki wokalnej i co za tym idzie – brzmieniu zespołu. W centrum jego szerokich zainteresowań repertuarowych znajduje się europejska literatura chóralna XIX i XX wieku.