ETR

Andrzej Tatarski

Andrzej TATARSKI

Andrzej Tatarski od szeregu lat prowadzi intensywną działalność artystyczną jako solista i kameralista. Występował w krajach Europy, Ameryki i Azji (m.in.: w USA, Japonii, Korei Południowej, na Jamajce, Kubie, we Francji, Wielkiej Brytanii, w Niemczech, w krajach byłego ZSRR, we Włoszech, Austrii, Belgii, Słowenii, Szwajcarii, Turcji).

Artysta jest absolwentem Akademii Muzycznej w Poznaniu. Swoje umiejętności pianistyczne doskonalił także pod kierunkiem prof. Vlado Perlemutera w Paryżu.

W zróżnicowanym i rozległym repertuarze solowym i kameralnym pianisty znaczącą rolę odgrywają utwory kompozytorów polskich XIX i XX wieku. Artysta dokonał także wielu prawykonań utworów współczesnych kompozytorów polskich.

W kręgu zainteresowań Andrzeja Tatarskiego pozostaje również muzyka francuska, w tym twórczość Oliviera Messiaena, którego cykl Katalog ptaków wykonał jako pierwszy polski pianista.

W jego dorobku artystycznym znajdują się liczne nagrania dla radiofonii polskich i zagranicznych, nagrania płytowe, telewizyjne i filmowe. Dla firmy Selene utrwalił m.in. kompozycje fortepianowe Henryka i Józefa Wieniawskich, Raula Koczalskiego i Ignacego Friedmana, dla firmy Dux Harnasie Szymanowskiego w wersji na dwa fortepiany oraz utwory kameralne Apolinarego Szeluty, realizując pierwsze w historii światowej fonografii nagrania tych utworów.

Artysta bierze udział w pracach jury ogólnopolskich i międzynarodowych konkursów pianistycznych oraz muzyki kameralnej, wykłada na kursach mistrzowskich w kraju i zagranicą (Czechy, Niemcy, Turcja, Ukraina, USA).

Prof. Andrzej Tatarski jest wykładowcą w Katedrze Fortepianu, Klawesynu i Organów w Akademii Muzycznej im. Ignacego Jan Paderewskiego Poznaniu.