ETR

Andrzej Tatarski

Andrzej TATARSKI

piano

Ukończył z wyróżnieniem studia pianistyczne w klasie prof. Olgi Iliwickiej-Dąbrowskiej w Akademii Muzycznej w Poznaniu. Swoje umiejętności pianistyczne doskonalił pod kierunkiem prof. Vlado Perlemutera w Paryżu.
Od szeregu lat prowadzi intensywną działalność artystyczną jako solista i kameralista. Występował w krajach Europy, Ameryki i Azji (m.in.: w USA, Japonii, Korei Płd., na Jamajce, Kubie, we Francji, Wielkiej Brytanii, w Niemczech, w krajach byłego ZSRR, we Włoszech, Austrii, Belgii, Słowenii, Szwajcarii, Turcji).
Uczestniczy w renomowanych festiwalach muzycznych, jest zapraszany na recitale chopinowskie do Żelazowej Woli i Łazienek.
W zróżnicowanym i rozległym repertuarze solowym i kameralnym pianisty znaczącą rolę odgrywają utwory kompozytorów polskich XIX i XX wieku. Artysta dokonał także wielu prawykonań utworów współczesnych kompozytorów polskich.
W kręgu zainteresowań Andrzeja Tatarskiego pozostaje również muzyka francuska, w tym twórczość Oliviera Messiaena – którego cykl Katalog ptaków wykonał jako pierwszy polski pianista.
W jego dorobku artystycznym znajdują się liczne nagrania archiwalne dla radiofonii polskich i zagranicznych, nagrania płytowe, telewizyjne i filmowe. Dla firmy Selene utrwalił m.in. kompozycje fortepianowe Henryka i Józefa Wieniawskich, Raula Koczalskiego i Ignacego Friedmana, dla firmy Dux Harnasie Szymanowskiego w wersji na dwa fortepiany oraz utwory kameralne A. Szeluto, realizując pierwsze w historii światowej fonografii nagrania tych utworów.
Jako pianista-kameralista dokonał wielu nagrań płytowych z najwybitniejszymi polskimi artystami.
Bierze udział w pracach jury ogólnopolskich i międzynarodowych konkursów pianistycznych oraz muzyki kameralnej, wykłada na kursach mistrzowskich w kraju i zagranicą (Czechy, Niemcy, Turcja, Ukraina, USA).
Pełnił funkcję kierownika Katedry Fortepianu, Klawesynu i Organów w Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego Poznaniu, gdzie od wielu lat prowadzi klasę fortepianu.