ETR
06 marca 2020 Papieska wystawa

Zanim biskup Wojtyła został Janem Pawłem II, obszarem jego aktywności był przede wszystkim Kraków, ale Wielkopolskę i Poznań odwiedzał często i chętnie, nie tylko ze względu na bliskie relacje z arcybiskupem metropolitą poznańskim Antonim Baraniakiem, którego bardzo cenił, szanował i na którego zaproszenie przyjeżdżał, uświetniając swoją obecnością liczne uroczystości kościelne, ale także w celach rekreacyjnych – pływał kajakiem po rzekach i jeziorach Puszczy Noteckiej. W czasie swego pontyfikatu odwiedził Wielkopolskę kilkakrotnie: dwa razy był w Poznaniu, dwa razy w Gnieźnie, raz w Kaliszu i Gorzowie Wielkopolskim, a ostatni raz, w 1999 roku, w Licheniu. Zmarł w 2005 roku. Żałobę, która trwała w Poznaniu wiele dni po jego śmierci, niektórzy nazwali III pielgrzymką do Grodu Przemysła. Najdłuższą.

To fragment tekstu z pierwszej z  8 dwustronnych tablic poświęconych wizytom Jana Pawła II w Poznaniu i Wielkopolsce, które stanęły na pl. Mickiewicza, by upamiętnić  tę niezwykłą postać.  Wystawa towarzyszy koncertowi  ”Świadek Boga” (7 marca, godz. 18, Aula UAM)  przygotowanemu przez Fundację Feel Harmony i Filharmonię Poznańską.  Specjalny koncert odbywa się w Roku Świętego Jana Pawła II ustanowionego z okazji 100. rocznicy urodzin Karola Wojtyły. 

Fotograficzna wystawa, na którą składają się archiwalne zdjęcia wykonane przez poznańskich  fotoreporterów  (Andrzeja Szozdę, Władysława Ruta,  Tomasza  Kamińskiego, Karolinę  Sikorską, Jana Boczko) oraz pochodzące  z archiwum klasztoru Franciszkanów w Poznaniu, Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu, archiwum „Przewodnika Katolickiego” i Agencji Gazeta,  ukazuje wizyty biskupie Karola Wojtyły  w Poznaniu i Gnieźnie (poczynając od 1968 roku) oraz papieskie Jana Pawła II w Poznaniu, Gnieźnie, Kaliszu i Licheniu.  Trzy ostatnie tablice poświęcone są upamiętnieniu postaci  Jana Pawła II w Poznaniu.  Zdjęciom towarzyszą opisy i komentarze.

Wystawa  „Jan Paweł II w Poznaniu i Wielkopolsce”  przygotowana została przez Wydawnictwo Miejskie Posnania, a jej kuratorem jest Danuta Książkiewicz-Bartkowiak. 

 

Projekt współfinansowany ze środków miasta Poznania