ETR

Newsletter

Dane gromadzone w ramach usługi “newsletter” będą używane wyłącznie w celu jej świadczenia. Dane przetwarzać będzie Filharmonia Poznańska z siedzibą w Poznaniu przy ulicy Święty Marcin 81. Podstawę do wspomnianego procesu stanowi Ustawa z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

Na podany przez Państwa adres e-mail wysłana zostanie wiadomość z prośbą o potwierdzenie Państwa świadomej i dobrowolnej decyzji.

Newsletter zawiera identyczną treść skierowaną do wszystkich użytkowników. Możecie Państwo w dowolnym momencie zrezygnować z usługi poprzez kliknięcie w link znajdujący się na końcu każdego newslettera.

Ponadto, przysługują Państwu prawa do wglądu do swoich danych, ich zmiany, usunięcia bądź wycofania zgody na przetwarzanie. Możecie Państwo także zażądać przeniesienia danych do innego Administratora Danych, jak również wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Państwa dane będą przechowywane tak długo, jak świadczona będzie usługa.