ETR

WIELKOPOLSKIE SZLAKI FRYDERYKA CHOPINA

Fryderyk Chopin na ojczystej ziemi spędził pierwszą połowę życia. Na następne 19 lat związał się z Paryżem. Tak więc Warszawa i Paryż dzielą między siebie na równi ową niezwykłą egzystencję, z tym wszakże, iż środowiska, w jakich obracał się Chopin, tu i tam były zgoła odmienne. Jako artysta i człowiek dojrzewał w tej pierwszej połowie swojego życia – wtedy kształtowała się jego wrażliwość i osobowość. O związkach Chopina z Warszawą i Mazowszem wiemy prawie wszystko. Niewiele mamy informacji o jego kontaktach z ziemią wielkopolską, a przecież nie były one bez znaczenia i miały związek z jego twórczością. Dzięki tej płycie – śledząc wielkopolskie szlaki Chopina – spróbujemy odbyć podróż i odwiedzić miejsca, do których być może wielu z nas dotąd nie dotarło.

Realizacja:

Zdzisław Dworzecki – scenariusz

Józef Kowalewski – zdjęcia

Jerzy Tierling, Jan Zielifski – dźwięk

Wiesław Jagsch, Antoni Karolczak – montaż

Stanisława Lewandowicz – kierownik produkcji

Janina Karasińska-Frydryszek – lektor

Emilia Skalska – redakcja

Marian Szymański – koordynator projektu

Zrealizowano ze środków

Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Program został wyprodukowany przez TVP SA Oddział w Poznaniu