ETR

Stanisław Moniuszko

PARIA

Katarzyna HOŁYSZ – (Neala) sopran
Robert JEZIERSKI – (Akebar) bas
Yuri GORODETSKI – (Idamor) tenor
Szymon KOMASA – (Djares) baryton
Tomasz WARMIJAK – (Ratef) tenor
Chór Filharmonii Narodowej
Bartosz MICHAŁOWSKI – przygotowanie chóru
Orkiestra Filharmonii Poznańskiej
Łukasz BOROWICZ – dyrygent

STANISŁAW MONIUSZKO (1819-1872)

PARIA CD 1

AKT PIERWSZY

1. Wstęp (orkiestra) 3:31
(Maestoso non troppo lento)

Prolog
2. Scena pierwsza (Ratef, Idamor) 2:21
(Lento) Wśród cieniów nocy.

3. Scena druga (chór, Idamor) 4:04
(Vivace) Chwytać go!

4. Scena trzecia 5:08
Recytatyw i cavatina (Idamor)
(Andante ma non troppo lento)
Paria! To jeszcze jeden z tej kasty wzgardzony.

5. Uwertura (orkiestra) 9:25

Obraz pierwszy
6. Scena pierwsza (chór, Kapłanka, Neala) 4:27
(Allegretto) Z pod gwiaździstej noc opończy.

7. Scena druga (Neala, chór) 3:57
Recytatyw i pieśń z chórem
(Allegretto) Czystego ducha wznosić korne modły!

8. Scena trzecia (Neala, Idamor) 7:40
Duet
(Molto agitato) Mój drogi! O droga!

Obraz drugi
9. Scena pierwsza (chór) 2:17
(Moderato) O! Suria wspaniały!

10. Wezwanie (Akebar, Neala, chór) 2:21
(Moderato quasi)
Braminowie, wezwałem was w ważnej sprawie.

11. Aria (Akebar) 1:46
(Moderato) Jest jedno słowo, co tak wielką władzę ma.

12. Wielośpiew (Akebar, Neala, 2 braminów, chór) 3:15
(Moderato. Larghetto) Przedwieczny, przedwieczny!

13. Scena druga (Neala, Idamor, Akebar, chór) 4:39
(Allegro maestoso) Idamor!

Czas całkowity: 54:53

PARIA CD 2

AKT DRUGI

1. Scena pierwsza (Idamor) 0:43
(Allegro) „Synu!” On moim ojcem?

2. Scena druga (Neala, Idamor) 6:47
Duet (Allegro)
Idamor! Więc dziś jeszcze żoną twą zostanę.

3. Scena trzecia (Neala, chór) 5:17
(Allegretto) Nealo, Nealo! Czemuś ty nie z nami?

4. Scena czwarta (Neala) 3:40
Recytatyw i romans
(Un poco agitato) Paria! On Paria!

5. Scena piąta (Ratef, Neala) 1:43
Dialog (Moderato)
Przybył tu jakiś starzec podróżny.

6. Scena szósta (Djares, Neala, Ratef) 5:52
Pieśń (Un poco piu lento) Znam gród wspaniały.

7. Tercet z chórem (Djares, Neala, Ratef, chór) 2:36
(L’istesso tempo) Lecz próżno, ach próżno tak chodzę.

8. Scena siódma (Djares, Idamor) 8:17
Duet (Allegro impetuoso) To on! Tak to on! On sam!

 AKT TRZECI

9. Scena pierwsza (chór) 5:28
(Allegro impetuoso) Już ołtarz gotów pod gwiazdę świata.

10. Scena druga (Akebar) 3:01
Modlitwa (Maestoso)
Bogowie miłości, bogowie rozkoszy.

11. Balet (orkiestra) 6:55
(Lento. Andantino. Presto)

12. Scena trzecia (Idamor, Akebar, Djares, chór) 4:37
(Lento) Co widzę?! To mój ojciec!

13. Moderato assai. Allegro (Idamor, Akebar, Djares, chór) 3:15
Mój Ojcze!

14. Wielośpiew (Idamor, Akebar, Djares, chór) 0:49
Milczycie? Niewdzięczni!

15. Allegro doppio movimento – Scena czwarta (Akebar, Ratef, chór) 0:54
O biedne dziecię!

16. Scena piąta (Akebar, chór) 2:16
(Un poco piu mosso) Jak pojąć straszną zmianę?

17. Cavatina (Neala, Akebar, chór) 5:11
(Lento assai) To nie był sen!

18. Zakończenie (Akebar, Djares, Neala, chór) 3:36
(Allegro. Agitato ma non troppo presto) Śmierć im!

Czas całkowity: 71:02