ETR

Francesco Meli

GWIAZDY ŚWIATOWYCH SCEN OPEROWYCH

Ci wspaniali mężczyźni na wysokim C Podobnie, jak „sopran”, „alt”, czy „bas” – słowo „tenor” pochodzi z łaciny (od czasownika „tenere”: trzymać) i określa nie skalę głosu i jego możliwości, ale jego pozycję w czterogłosowej harmonii. Tenor to głos centralny, który „trzyma” wiodący temat utworu, gdy pozostałe głosy kreślą wokół niego swoje arabeski. Do dziś mówimy zresztą o „tenorze” czyjejś wypowiedzi (jej treści i wymowie). Jak widać, nic tu nie ma ze skrajności ani popisu: przeciwnie, „tenor” to złoty środek, spokój i umiarkowanie. Francesco Meli – tenor Łukasz Borowicz – dyrygent Orkiestra Filharmonii Poznańskiej

1. Ignacy Feliks Dobrzyński – Uwertura do opery Monbar czyli Flibustierowie
2. Matteo Salvi (?)* – Aria Marcella Inosservato penetrava – Angelo carto e bel z IV aktu opery Il Duca d’Alba
3. Stanisław Moniuszko – Muzyka baletowa z opery Hrabina, Kotylion
4. Gaetano Donizetti – Aria Nemorina Quanto e bella z I aktu opery Napój miłosny
5. Gaetano Donizetti – Aria Roberta Ed ancor la tremenda porta z III aktu opery Roberto Devereux
6. Gaetano Donizetti – Aria Edgara Tombe degl’avi miei z III aktu opery Łucja z Lammermoor
7. Gaetano Donizetti – Aria Manrica Ah si, ben mio z III aktu opery Trubadur
8. Gaetano Donizetti – Aria Ryszarda Forse la soglia attinse z I aktu opery Bal Maskowy
9. Gaetano Donizetti – Aria Oronta La mia letizia infondere z II aktu opery Lombardczycy
10. Gaetano Donizetti – Aria Rudolfa Quando le sere al placido z II aktu opery Luiza Miller *aria zazwyczaj błędnie przypisywana Gaetano Donizettiemu
Producent – Wojciech Nentwig
Reżyser dźwięku, mastering – Andrzej Solczak
Redakcja – Anna Plenzler
Tłumaczenie – Waldemar Łyś
Zdjęcie Francesco Melego – Mika Ceron
Zdjęcie Łukasza Borowicza – Marcin Kuran
Zdjęcia Piotra Kamińskiego i Orkiestry Filharmonii Poznańskiej – Antoni Hoffmann
Nagrano 11 grudnia 2009 roku podczas koncertu z cyklu Gwiazdy Światowych Scen Operowych w Auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. MUZA Polskie Nagrania