ETR

2 kwietnia 2022 (Sobota)

godz. 11, Aula Uniwersytecka

PRO SINFONIKA
MUZYKA WIELKICH MIAST:
LIPSK

    Program:

    Szczegółowe informacje o koncercie: www.prosinfonika.eu

    Dofinansowano ze środków Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego

    Dofinansowano ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego