ETR
17 listopada 2022 KOLEJNA ŚWIATOWA PREMIERA FONOGRAFICZNA FILHARMONIKÓW POZNAŃSKICH

Dwa koncerty Feliksa Nowowiejskiego – fortepianowy c-moll op. 60 (zwany Słowiańskim) i  wiolonczelowy op. 55 znalazły się na najnowszej płycie nagranej pod batutą Łukasza Borowicza przez Filharmoników Poznańskich oraz pianistę Jacka Kortusa i wiolonczelistę Bartosza Koziaka.

Oba są premierami fonograficznymi. I choć tradycja wykonawcza tych koncertów istnieje, to jednak dzieła te były prezentowane dotychczas tylko kilkukrotnie.

Łukasz Borowicz, który podjął się przygotowania i nagrania tych utworów z Filharmonikami Poznańskimi tak pisze w albumowym booklecie:
…. materiał orkiestrowy koncertów został dogłębnie przeanalizowany i porównany z rękopisami, które cudem ocalały z wojennej pożogi. Porównania te pozwoliły uściślić szczegóły instrumentacji, agogiki, artykulacji.

W przypadku Koncertu wiolonczelowego, w związku z istniejącym w manuskrypcie alternatywnym zakończeniem dzieła, postanowiliśmy nagrać obie wersje zakończenia (Nowowiejski przez całe życie bardzo często zmieniał już skomponowane utwory lub pozostawiał ich alternatywne wersje).

W przypadku Koncertu fortepianowego postanowiliśmy skorzystać z redakcji dzieła autorstwa syna kompozytora – Kazimierza Nowowiejskiego. Liczne skróty dokonane przez pianistę zmieniają w sposób wydatny długość utworu, dodają mu zwartości formalnej, co czyni go (w naszej opinii) bardziej przystępnym dla słuchacza.

Jako wykonawcy premiery fonograficznej żywimy gorące przekonanie, że oba utwory wejdą do obiegu koncertowego. Jest czymś absolutnie niezrozumiałym, że dzieła koncertowe jednego z najważniejszych polskich kompozytorów pierwszej połowy XX wieku musiały czekać aż… 80 lat na swoją premierę fonograficzną.

 

Album, będący światową  premierą fonograficzną ukazał się nakładem wytwórni DUX, a dofinansowany został ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego, w ramach programu „Muzyczny ślad”, realizowanego przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca.