ETR

CZEKAJĄC NA ODĘ DO RADOŚCI… – O SEZONIE 2020/2021

Nasze „teraz” nie jest naszym „zawsze” – absolutnie wierzymy w prawdziwość tej (sparafrazowanej) myśli amerykańskiego pisarza Johna Greena. Sądzimy, że i Państwo podzielają ów pogląd. Żyjemy w rzeczywistości, która oby przeminęła z wiatrem. I to jak najszybciej. Na razie wszakże musimy dostosować się we wszystkich omal sferach życia do otaczających nas realiów i wynikających z nich ograniczeń.

Tak, jak zupełnie nieoczekiwanie koncertami online zakończył się poprzedni sezon, tak i 74. sezon artystyczny Filharmonii Poznańskiej przybierze kształt odmienny od wcześniej przewidzianego - nasze koncerty planujemy wszak z ponad dwuletnim wyprzedzeniem. Najważniejsze jest jednak to, że sezon rozpoczynamy z udziałem publiczności. Minione miesiące uzmysłowiły nam, jaką wartością są artystyczne wydarzenia na żywo, z udziałem widzów i słuchaczy. Przeżyć wynikających z jednoczesnej obecności artystów i odbiorców po obu stronach estrady czy sceny nie zastąpi nic: ani najwspanialsze nagrania, ani najbardziej niezwykłe prezentacje artystyczne przed kamerami i mikrofonami. Dlatego tak bardzo cieszymy się – jako artyści i organizatorzy życia kulturalnego  – iż mimo wszelkich ograniczeń i niedogodności zaczniemy kolejny rozdział dziejów naszej instytucji z Państwa – najwspanialszej publiczności pod słońcem – uczestnictwem.

Jako niepoprawni optymiści konstatujemy, że w każdej sytuacji znaleźć  można jej pozytywne aspekty.  Na przykład to, że zważywszy, iż na estradzie może pojawić się obecnie zespół zaledwie trzydziestokilkuosobowy, przedstawimy publiczności komplet symfonii „Paryskich” Josepha Haydna, nieczęsto prezentowanych na filharmonicznych estradach. W tym składzie wykonać też możemy - w Roku Beethovenowskim -  kolejne koncerty i symfonie Mistrza z Bonn w naszym cyklu Beethoven nasz współczesny. Poza Dziewiątą, której prezentacja nastąpi, gdy będzie to możliwe. Zabrzmi też wiele ciekawych utworów  mistrzów XX wieku, skomponowanych na mniejsze obsady. A jako soliści i kameraliści pojawią się również muzycy naszej orkiestry.

Wierzymy też, że mimo obowiązujących obostrzeń i komplikacji, dotrą do nas oczekiwane gwiazdy światowych estrad i scen operowych.

Przed oficjalnym otwarciem sezonu Orkiestra Filharmonii Poznańskiej zaplanowane ma koncerty poza Poznaniem, a także nagrywa kolejne albumy płytowe z muzyką tegorocznych jubilatów: Luigiego Cherubiniego i Michała Bergsona - oba będą światowymi premierami fonograficznymi.

1 września ogłaszamy Państwu nasz program do początku roku 2021. Repertuar i obsadę pozostałej części sezonu przedstawimy, gdy urzeczywistnienie zaplanowanych koncertów okaże się możliwe.

Obecne realia sprawiają, że koncerty będą krótsze i bez przerw, z zachowaniem wszelkich ograniczeń wynikających z zarządzeń władz sanitarnych, a zatem między innymi z mniejszą liczbą wykonawców oraz słuchaczy.

W tym miejscu w sposób szczególny chcemy okazać swą wdzięczność karnetowiczom Filharmonii Poznańskiej, którzy tak wspaniałomyślnie i tak gremialnie okazali nam swą życzliwość, rezygnując z należnych roszczeń za odwołane z powodu pandemii koncerty od marca do czerwca. I za zaufanie – że nie znając pełnego programu sezonu 2020/2021, nie zrezygnowali z nabycia abonamentów na nadchodzący rok artystyczny. Jesteśmy dumni i szczęśliwi, że mamy tak wspaniałą publiczność.

 

Ciesząc się na spotkania z Państwem, w imieniu artystów Filharmonii Poznańskiej, naszych gości, pracowników naszej instytucji oraz własnym, dziękujemy wszystkim, dzięki którym te wydarzenia mogą się odbyć.

A czekając na możliwość prezentacji słynnej IX Symfonii Beethovena, zacytujmy słowa Friedricha Schillera wieńczącej to dzieło - Ody do radości:

Wstańcie, ludzie, wstańcie wszędzie,
Ja nowinę niosę wam:
Na gwiaździstym firmamencie
Bliska radość błyszczy nam.

Wojciech Nentwig, Marek Pijarowski, Łukasz Borowicz