ETR
01 lutego 2021 BEETHOVEN NASZ WSPÓŁCZESNY. DRUGI, CHOĆ… PIERWSZY

II Koncert fortepianowy B-dur Ludwiga van Beethovena zabrzmi podczas najbliższego Koncertu Internetowego w piątek 5 lutego, o godz. 19. Przy fortepianie – doskonale znany poznańskiej  publiczności niemiecki pianista Martin Stadtfeld, a Filharmonikami Poznańskimi dyryguje Łukasz Borowicz.  

Zachowane pierwsze szkice oraz kolejne wersje utworu wskazują na to, że II Koncert fortepianowy Beethovena powstał prawdopodobnie przed jego I Koncertem.  Wcześniejsza była także jego premiera, do której doszło  w Wiedniu, 29 marca 1795 roku. Natomiast I Koncert Beethoven zaprezentował światu, 18 grudnia 1795 roku, także w Wiedniu. W obu przypadkach grał kompozytor. 

O II Koncercie fortepianowym  Mistrza z Bonn tak pisał Ryszard Daniel Golianek w programie koncertu Filharmonii Poznańskiej, który odbył się 24 kwietnia 2017 roku (solistą był wtedy także Martin Stadtfeld):

II Koncert fortepianowy B-dur op. 19 Ludwiga van Beethovena stanowi typowy przykład muzyki absolutnej, w której najważniejsze kategorie kompozytorskie wynikają z dysponowania materiałem dźwiękowym i tworzenia relacji pomiędzy solową partią fortepianu a orkiestrą. Długi okres komponowania utworu (1788-1795, a następnie szereg korekt aż do 1801 roku) wynikał z faktu, że było to właściwie pierwsze zmierzenie się twórcy z tym klasycznym gatunkiem, którego wzorce doprowadził do mistrzostwa jego poprzednik, Wolfgang Amadeus Mozart (Koncert fortepianowy C-dur Beethovena, oznaczony jako nr 1, powstał w okresie 1795-1801). 

Zgodnie z zasadami klasycznego koncertu Beethoven zaplanował utwór w trzech częściach kontrastujących pod względem tempa (Allegro con brio – Adagio – Rondo: allegro molto). Układ formalny poszczególnych ogniw (forma sonatowa, wariacje, rondo) odpowiada modelowi mozartowskiemu, podobnie jak typ frazowania, figuracje, a także chromatyka, które to elementy wykazują ewidentny wpływ stylu mistrza z Salzburga. Zaznaczają się jednak i pewne indywidualne cechy beethovenowskie, wyraźne chociażby w temacie głównym ronda o dość przekornej, synkopowanej rytmice.

A na deser wieczoru – trzecia część Sonaty fortepianowej nr 23 f-moll op. 57 Ludwiga van Beethovena, znanej  jako Appassionata. To jedna z najważniejszych sonat fortepianowych tego kompozytora, a zarazem jedna z najsłynniejszych sonat w historii muzyki.

WYKONAWCY

Martin STADTFELD – fortepian
Łukasz BOROWICZ – dyrygent
Orkiestra Filharmonii Poznańskiej

PROGRAM 

  • Ludwig van Beethoven, II Koncert fortepianowy B-dur op. 19

Allegro con brio
Adagio
Rondo: Allegro molto

  • Ludwig van Beethoven, Sonata fortepianowa nr 23 f-moll op. 57 Appassionata – część III Allegro ma non troppo

Projekt realizowany przy finansowym wsparciu Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej

***

Zapraszamy na nasz kanał: