ETR

Wojciech NENTWIG

Wojciech NENTWIG

Menedżer kultury – animator życia muzycznego, dziennikarz, publicysta. Absolwent Poznańskiej Szkoły Chóralnej oraz Wydziału Prawa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (praca magisterska Problemy ochrony prawnej artystów muzyków wykonawców, pisana u prof. Stanisława Sołtysińskiego).

W latach 1989-1991 wicedyrektor Orkiestry Kameralnej Amadeus Polskiego Radia.

W latach 1992-2003 zastępca redaktora naczelnego Głosu Wielkopolskiego.

Od czerwca 2006 roku dyrektor naczelny Filharmonii Poznańskiej.

Autor między innymi wywiadów z gwiazdami muzyki (od Claudia Abbado po Sir Georga Soltiego) oraz audycji Bliżej gwiazd w Programie 2 Polskiego Radia i w Radiu Merkury.

Współpracownik czasopism muzycznych. Redaktor i współautor książek Czwarta władza? oraz Poznaniacy. Portretów kopa i trochę.

Scenarzysta i współautor filmów Legenda na strunach i Od legendy do legendy – o Henryku Wieniawskim i międzynarodowych konkursach jego imienia. Producent licznych płyt – między innymi albumu z dziełami Henryka Wieniawskiego oraz Philharmonia Quartett Berlin.

W latach 2002-2012 wiceprezes Towarzystwa Muzycznego im. Henryka Wieniawskiego w Poznaniu; obecnie członek zarządu. Od 2008 do 2012 – najpierw wiceprzewodniczący, a następnie przewodniczący Rady Programowej Radia Merkury. Od 2011 do 2014 – wiceprzewodniczący zarządu Zrzeszenia Filharmonii Polskich. Od 2012 roku Członek Rady Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego do spraw instytucji artystycznych.

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Kawalerskim Orderu Pro Merito Melitensi przyznanym przez Zakon Maltański oraz Medalem Gloria Artis.