ETR

Tomasz Dzięcioł

Tomasz Dzięcioł

Urodził się w Poznaniu w 1976 roku. Studiował w Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego na Wydziale Dyrygentury Chóralnej,
Edukacji Muzycznej i Rytmiki w klasie prof. J. Dzięcioła. Studia ukończył z wyróżnieniem w 2000 roku.

Jeszcze w czasie studiów został laureatem VIII Ogólnopolskiego Konkursu Dyrygentów Chóralnych w Poznaniu. Pracuje w Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego i
na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza oraz jest dyrygentem poznańskich chórów (Poznańskiego Chóru Polihymnia oraz Chóru Parafii
Bożego Ciała) i laureatem ogólnopolskich konkursów chóralnych (m.in. w Legnicy, Rumii, Bydgoszczy, Wejherowie).

W latach 2000 ? 2006
był dyrygentem Chóru Nova im. St. Moniuszki. Z prowadzonymi chórami koncertował w kraju i za granicą.

W 2005 roku uzyskał stopień doktora sztuki muzycznej w dyscyplinie artystycznej dyrygentura.