ETR

Soliści Polskiego Teatru Tańca

Soliści Polskiego Teatru Tańca

W 1973 roku z inicjatywy władz miejskich i środowiska artystycznego Poznania został powołany do istnienia Polski Teatr Tańca – Balet Poznański, którego dyrekcję powierzono wybitnemu tancerzowi i choreografowi Conradowi Drzewieckiemu.

Od 1988 roku dyrektorem naczelnym i artystycznym Polskiego Teatru Tańca jest Ewa Wycichowska, wieloletnia primabalerina Teatru Wielkiego w Łodzi, choreograf i pedagog, zapraszana do współpracy przez zespoły amerykańskie, włoskie i niemieckie, wielokrotna jurorka polskich i międzynarodowych konkursów baletowych.

Ewa Wycichowska traktując modern i contemporary dance jako główne tworzywo ruchowe, rozwinęła oryginalną koncepcję inscenizacyjno – choreograficzną zmierzającą do syntezy sztuk, gdzie warstwy: choreograficzna, dramaturgiczna, muzyczna i plastyczna spotykają się i wzajemnie przenikają. Uzupełniła również pierwotną wizję teatru autorskiego i zaprosiła do współpracy wybitnych twórców z całego świata.

Polski Teatr Tańca postrzegany jest jako unikalne forum choreografów, w którym swoje oryginalne koncepcje realizowali m.in. tak wybitni artyści jak Birgit Cullberg, Mats Ek, Örjan Andersson, Jens Ostberg, Marie Brolin-Tani, Virpi Pahkinen (Szwecja), "Les Carnetes Bogouet" (Francja), David Earle (Kanada), Toru Shimazaki (Japonia), Yossi Berg (Izrael), Jacek Przybyłowicz (Polska), Karine Saporta i Thierry Verger (Francja), Ohad Naharin (Izrael).

Atrakcyjna oferta repertuarowa, nowy oryginalny język tańca i współczesna forma teatralna proponowane przez zespół poznański, spotykają się z uznaniem widzów na całym świecie.
Od 1973 roku, Polski Teatr Tańca, mając swą stałą siedzibę w Poznaniu, promuje sztukę tańca i upowszechnianie kultury baletowej w kraju i za granicą. Poszerzając swoją działalność o elementy edukacyjno – warsztatowe Polski Teatr Tańca od 1994 roku organizuje Międzynarodowe Warsztaty Tańca Współczesnego, a od 2004 roku – Międzynarodowy Festiwal Teatrów Tańca.