ETR

RIAS Kammerchor

RIAS Kammerchor

RIAS Kammerchor zaliczany jest jednym do najlepszych chórów świata. 35 wybitnych śpiewaków tworzy zespół specjalizujący się zarówno w historycznej praktyce wykonawczej, jak i w repertuarze współczesnym.

Założony prawie 70 lat temu, RIAS Kammerchor wyznacza dziś standardy w niemal każdym obszarze muzyki wokalnej – od interpretacji dzieł renesansu i baroku poprzez dzieła romantyczne, w których zespół odkrywa przed słuchaczami ideał brzmieniowy dziewiętnastego wieku, po ambitne, wymagające prawykonania muzyki współczesnej, nierzadko dające asumpt do poszukiwań nowych możliwości brzmieniowych.

Wraz z gronem swych mecenasów i przyjaciół, RIAS Kammerchor rozwinął autorski cykl koncertowych spotkań, tzw. Forumkonzerte, docierając z najwyższej jakości muzyką, do najbardziej nietypowych miejsc w całym Berlinie. To tylko jedno z wielu działań podejmowanych przez zespół, który uznaje za swój społeczny obowiązek intensywne i pełne zaangażowania animowanie kultury. Ważnym elementem tej pięknej misji jest praca na rzecz dzieci i młodzieży.

Jednocześnie RIAS Kammerchor, występujący w najważniejszych salach koncertowych na całym świecie, jest uznawany za ambasadora niemieckiej kultury i popularyzatora niemieckiej muzyki chóralanej wszystkich epok.

Zespół zawdzięcza swoją dzisiejszą pozycję znakomitym dyrygentom, którzy zadbali o rozwój różnych aspektów działalności chóru. Byli to: Uwe Gronostay – inicjator pierwszego cyklu samodzielnych koncertów zespołu, skupiony na kształtowaniu kameralnego charakteru brzmienia, perfekcyjnej intonacji i stylistycznej wszechstronności; Marcus Creed – który poszerzył spektrum działań podejmowanych przez chór oraz rozpoczął stałą współpracę z orkiestrami, takimi jak Concerto Köln, Freiburger Barockorchester, Akademie für Alte Musik Berlin czy Orchestre des Champs-Élysées; Daniel Reuss – kładący wielki nacisk na muzykę współczesną oraz Hans-Christoph Rademann, który skupił się na poszukiwaniu nowego repertuaru oraz nowych form muzycznej ekspresji. Począwszy od sezonu 2017/2018 zespołem pokieruje kolejny znakomity dyrygent – Justin Doyle.

Zespół jest laureatem wielu nagród, takich jak Gramophone Award, The Choc de l’Annee, ECHO Klassik czy Caecilia Prix. W 2013 otrzymał prestiżową, honorową nagrodę Nachtigall, przyznawaną przez niemieckich krytyków. Wcześniej brytyjskie wydawnictwo Gramophone uznało go za jeden z 10 najlepszych chórów świata.

Podobnie jak Rundfunk-Sinfonieorchester oraz Rundfunkchor Berlin, RIAS Kammerchor należy do grupy zespołów wykonawczych Radia Niemieckiego, którego udziałowcami jest Federacja Republiki Niemieckiej, miasto Berlin oraz Rozgłośnia Radia Berlin-Brandenburg.