ETR

Poznański Chór Katedralny

Poznański Chór Katedralny

Historia Poznańskiego Chóru Katedralnego sięga XV w. Wielki rozkwit przypada na wiek XVI, co wiąże się z powstaniem słynnej Akademii Lubrańskiego. Do tamtych tradycji nawiązał w roku 1881 ks. Józef Surzyński, zakładając w katedrze chór chłopięco – męski. Znakomity rozwój Poznańskiego Chóru Katedralnego przypada na czas, kiedy jego kierownikiem od 1 września 1914 roku został ks. Wacław Gieburowski. Chór Księdza Gieburowskiego zasłynął w całej Polsce, a także szeroko poza jej granicami. Wtedy też prasa europejska zaczęła nazywać ten zespół „Poznańskimi Słowikami”. Wybuch II Wojny Światowej przerwał działalność Chóru. W roku 1960 z inicjatywy ks. Zdzisława Bernata wskrzeszono zespół katedralny. Najpierw był to chór mieszany, następnie w roku 1963 staraniem ks. Marcina Karpińskiego, powrócono do najstarszej tradycji, tj. chóru chłopięco – męskiego. Od roku 1991 rolę dyrygenta i kierownika artystycznego sprawuje ks. Szymon Daszkiewicz.

Poznański Chór Katedralny jest przede wszystkim zespołem liturgicznym: śpiewa w czasie głównych nabożeństw katedralnych. Propaguje także najwybitniejsze dzieła polskiej i światowej literatury chóralnej podczas licznych koncertów. W okresie swojej powojennej działalności występował w kilkuset miejscach w całej Polsce, brał udział w licznych najbardziej doniosłych uroczystościach, w festiwalach muzycznych na estradach krajowych i zagranicznych. Muzykę Chóru utrwalono na 14 płytach. W czasie podróży zagranicznych, wystąpił w kilkunastu państwach zachodniej i wschodniej Europy.

Ma w swoim dorobku premiery światowe współczesnych kompozycji. Współpracował ze znakomitymi solistami, dyrygentami i orkiestrami symfonicznymi z Polski i zagranicy. We wrześniu 2001 roku Federacja Chórów Unii Europejskiej, uznając wszechstronność Chóru i zdolność do harmonijnego łączenia tradycji ze współczesnością, przyznała Poznańskiemu Chórowi Katedralnemu dwa zaszczytne i znaczące tytuły: „Chóru Historycznego” i „Chóru Unii Europejskiej”. Poznański Chór Katedralny i jego dyrygent uzyskali liczne odznaczenia, nagrody i wysokie wyróżnienia.