ETR

Poznański Chór Chłopięcy

Poznański Chór Chłopięcy

Poznański Chór Chłopięcy powołany został 1 września 2003 roku jako nowa, samorządowa instytucja kultury. Nowy podmiot utworzono z inicjatywy Prezydenta Miasta Poznania dla zachowania ciągłości tradycji istnienia zespołu, którego początki sięgają 1945 roku, a którego twórcą i – przez prawie pół wieku- dyrektorem artystycznym i dyrygentem był Jerzy Kurczewski.

Chór koncertował ponad 2200 razy w wielu krajach na czterech kontynentach. Brał udział w prestiżowych festiwalach muzycznych, występował m.in. w Carnegie Hall, Filharmonii Berlińskiej, Wiedeńskim Musikverein, Berliner Dom, Notre Dame w Paryżu, Konzerthaus Berlin czy Gewandhaus w Lipsku. Zespół zarejestrował wiele płyt, dokonał światowych prawykonań znaczących dzieł kompozytorów współczesnych.

Dyrektorem zespołu jest Jacek Sykulski – kompozytor i dyrygent. W szacunku dla tradycji chór tworzy nową jakość w światowej chóralistyce, poprzez m.in. wprowadzenie nowoczesnych, autorskich technik pracy z głosami, warsztatów ze specjalistami, kształtowanie oryginalnego i naturalnego brzmienia chóru chłopięco – męskiego, a także wykonywanie muzyki napisanej w XXI wieku, często specjalnie dla zespołu. Działa w ścisłej współpracy z istniejącą od 1957 roku z Poznańską Szkołą Chóralną Jerzego Kurczewskiego, do której uczęszczają młodzi śpiewacy. Jedyna w Polsce placówka o tym profilu, wzorowana na szkołach Thomanerchor i Wienersängerknaben, stanowi zaplecze edukacyjne zespołu.

Poznański Chór Chłopięcy wykonuje przede wszystkim arcydzieła dawnej i współczesnej polifonii, najpiękniejsze utwory XX i XXI wieku oraz muzykę filmową. Współpracuje ze znakomitymi artystami realizując również przedsięwzięcia z pogranicza sztuk i stylów. Chór dzięki ambitnej międzynarodowej działalności koncertowej staje się coraz bardziej rozpoznawalnym znakiem nowej jakości w polskiej i europejskiej kulturze.