ETR

Piotr CZERWIŃSKI

Piotr CZERWIŃSKI

kontrabas

Piotr Czerwiński jest absolwentem Konserwatorium im. Piotra Czajkowskiego w Moskwie, które ukończył z wyróżnieniem w 1978 roku, w klasie kontrabasu prof. Eugeniusza Kołosowa. W 1974 roku  zdobył drugą nagrodę (pierwszej nie przyznano) w I Ogólnopolskim Konkursie Kontrabasowym im. Adama  Bronisława Ciechańskiego w Poznaniu. W 1977 roku wygrał Konkurs Muzyki Współczesnej w Konserwatorium w Moskwie, a w 1978 roku zdobył brązowy medal w Międzynarodowym Konkursie Muzycznym  w Genewie. 

Obok działalności koncertowej w kraju i zagranicą, zajmuje się także dydaktyką. Od 1978 roku prowadzi klasę kontrabasu w Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu (od 2001 roku ma tytuł profesora sztuk muzycznych). Wielu absolwentów jego klasy to laureaci krajowych i międzynarodowych konkurów kontrabasowych, pracujący jako muzycy orkiestr w całym kraju – niektórzy z nich są również pedagogami szkół i uczelni muzycznych. Piotr Czerwiński prowadził również wiele  kursów, konferencji  i warsztatów kontrabasowych, a także był jurorem w konkursach międzynarodowych i krajowych oraz  turniejach kontrabasowo-wiolonczelowych.  

Muzyk dokonał także wielu opracowań i aranżacji utworów skrzypcowych, wiolonczelowych i kontrabasowych, a w dorobku ma również nagrania płytowe, radiowe i telewizyjne.  

Od lat pracuje w Orkiestrze Filharmonii Poznańskiej, w której jest solistą i kierownikiem grupy kontrabasów.