ETR

Patryk PIŁASIEWICZ

Patryk PIŁASIEWICZ

Patryk Piłasiewicz, solista w grupie kontrabasów Orkiestry Filharmonii Poznańskiej,  ma wiele zainteresowań – nie tylko muzycznych.  Od 2012 roku uczestniczy w projekcie, którego realizacja ma upamiętnić udział Polaków w złamaniu szyfrów Enigmy. W jego ramach m.in. odnaleziono i poddano digitalizacji archiwum poznańskiego matematyka i muzyka, Henryka Zygalskiego.

Doktor Patryk Piłasiewicz jest wykładowcą  Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu. Od 2001 roku prowadzi Big Band Akademii Muzycznej, łączący  tradycje jazzowe ze współczesnymi środkami muzycznej ekspresji, mający inspirować  młodych artystów do tworzenia własnych, eksperymentalnych partytur. 

Muzyk realizuje też własne pomysły artystyczne z pogranicza sztuk muzycznych i wizualnych. Bierze udział w konferencjach naukowych wygłaszając  wykłady dotyczące związków muzyki z innymi dziedzinami twórczości – np. architekturą, fotografią, filmem.

Jest też założycielem i prezesem Stowarzyszenia Miłośników Twórczości Krzysztofa Komedy Astigmatic.