ETR

Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Zielonogórskiej

Orkiestra Symfoniczna
Filharmonii Zielonogórskiej

Najpierw była orkiestra, a potem filharmonia. Filharmonia Zielonogórska została bowiem założona w 1974 roku, w oparciu o – działającą tu już od 1956 roku – Zielonogórską Orkiestrę Symfoniczną, 

Koncert inauguracyjny orkiestry odbył się 26 maja 1956 roku. Dyrygował Mieczysław Tomaszewicz. Początkowo dużą część zespołu stanowili amatorzy, jednak wraz z  upaństwowieniem orkiestry w 1961 roku, zaczęli ich zastępować zawodowi muzycy. Wtedy też zespół otrzymał własną siedzibę. Przez wiele lat kierował nim Zygmunt Hassa. 

Do pierwszych znaczących sukcesów filharmonicznego zespołu należy zaliczyć jego koncert w 1975 roku  w Warszawie, w ramach projektu Panorama XXX-lecia. Natomiast wydarzeniem, które przeszło do historii, był nadzwyczajny recital Światosława Richtera w lutym 1977 roku. 

W latach 1980-1986 Filharmonią kierował Szymon Kawalla, często koncertujący wraz zespołem w różnych miastach Polski, a także poza jej granicami (NRD, ZSRR, tournee po Hiszpanii i Włoszech, w czasie którego zielonogórscy filharmonicy zostali przyjęci na audiencji u papieża Jana Pawła II). 

We wrześniu 1982 roku nadano Filharmonii imię wybitnego polskiego kompozytora, Tadeusza Bairda.  

W roku 1986 dyrekcję oraz kierownictwo artystyczne instytucji objął Czesław Grabowski, który kierował nią przez 35 lat, do roku 2021. W tym czasie orkiestra koncertowała nie tylko w Polsce, ale także wiele razy we Włoszech, Niemczech, Białorusi, Hiszpanii, Holandii, Danii i Francji.  Ożywiły się  artystyczne kontakty z Brandenburgią, rozpoczęto współpracę i wspólne koncerty z orkiestrami i chórami niemieckimi. 

W repertuarze zespołu znajdują się dzieła wszystkich epok i stylów muzycznych. Orkiestra koncertuje z wieloma dyrygentami i różnymi zespołami chóralnymi, rockowymi, ludowymi (zarówno polskimi, jak i zagranicznymi), towarzyszy wybitnym polskim i zagranicznym solistom. Rocznie daje 80-90 koncertów: symfonicznych, oratoryjnych, operowych, popularnych (w tym również edukacyjnych dla dzieci i młodzieży), a także uświetniających ważne wydarzenia i jubileusze. 

Filharmonia Zielonogórska jest organizatorem corocznych festiwali: Dni muzyki nad Odrą oraz Festiwalu Smyczkowego Mistrzowie polskiej wiolinistyki. W latach ubiegłych odbywały się w niej również Międzynarodowe Festiwale Organowe oraz Dni muzyki wokalnej.