ETR

Natalia Kuriata

Natalia Kuriata

Urodziła się w 1989 roku w Opolu. Edukację muzyczną rozpoczęła w Państwowej Szkole Muzycznej I i II st. im. Fryderyka Chopina, którą następnie ukończyła z wyróżnieniem w 2008 roku, w klasie fortepianu mgr Lucyny Dąbrowskiej. W tym samym roku wykonała Koncert fortepianowy g-moll Saint-Seansa z towarzyszeniem Orkiestry Filharmonii Opolskiej, pod dyrekcją Bartosza Żurakowskiego. W 2011r. uzyskała tytuł licencjata sztuki muzycznej Akademii Muzycznej im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu, obecnie kontynuuje naukę na pierwszym roku studiów magisterskich pod kierunkiem ad. dra Macieja Pabicha. Brała udział w licznych kursach mistrzowskich, pracując z wybitnymi pedagogami z kraju i zagranicy, takimi jak: Andrzej Tatarski, Martin Hughs, Costatatino Catena, Rainer Becker. W 2011r. wykonała Błękitną rapsodię Georga Gershwina wraz z Orkiestrą Reprezentacyjną Sił Powietrznych w Poznaniu pod dyrekcją mjra Pawła Joksa. Od dwóch lat współtworzy duet fortepianowy, biorąc udział w licznych koncertach muzyki kameralnej. Jest laureatką stypendium Rektora Akademii Muzycznej w Poznaniu.
Przesłaniem artystycznym pianistki która równolegle realizuje studia podyplomowe, w specjalności menedżer kultury, jest zerwanie ze stereotypem muzyki klasycznej jako sztuki elitarnej, przeznaczonej dla wąskiej grupy odbiorców oraz promowanie kultury muzycznej wśród osób, którym jest ona nieznana. Stąd też wykonywany przez nią repertuar nie jest przypadkowy i koncentruje się wokół kompozytorów takich jak Poulenc, Piazzolla, Gershwin czy Szpilman, których twórczość była swoistym pomostem pomiędzy muzyką poważną, a muzyką rozrywkową. Z ogromnym upodobaniem wykonuje również utwory Franciszka Liszta, którego życie i działalność artystyczna, będące syntezą sztuki i efektownego widowiska, są bardzo bliskie jej muzycznym ideałom.