ETR

MAZO HORN QUARTET

MAZO HORN QUARTET

Na co dzień grają w różnych orkiestrach. Kwartet założyli, by wspólnie uprawiać muzykę kameralną. Zespół, składający się z czwórki warszawskich waltornistów, powstał w 2011 roku. Wszyscy zgodnie twierdzą, że połączyła ich pasja gry na waltorni – najszlachetniejszego z instrumentów dętych – oraz grania kameralnego.

Mazo Horn Quartet wykonuje utwory m. in. Johanna Sebastiana Bacha, Wolfganga Amadeusa Mozarta, Gioacchino Rossiniego, Roberta Schumanna.

W jego skład wchodzą: Henryk Kowalewicz (pierwszy waltornista orkiestry Sinfonia Varsovia), Marek Michalec (waltornista orkiestry Teatru Wielkiego – Opery Narodowej), Krzysztof Stencel (pierwszy waltornista orkiestry Warszawskiej Opery Kameralnej) oraz Igor Szeligowski (pierwszy waltornista orkiestry Teatru Wielkiego – Opery Narodowej).