ETR

Mateusz GIDASZEWSKI

Mateusz GIDASZEWSKI

Mateusz Gidaszewski, absolwent Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej im. Mieczysława Karłowicza w Poznaniu jest studentem Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu w klasie prof. Bartosza Bryły i as. Michała Bryły. Naukę gry na skrzypcach rozpoczął w wieku 6 lat w klasie Sławomira Jarmołowicza. Od 2007 roku uczył się u Kariny Gidaszewskiej.

Młody, 22-letni skrzypek występował już m.in. z Orkiestrą Filharmonii Sudeckiej, Wrocławską Orkiestrą Kameralną Leopoldinum, Szkolną Orkiestrą Szkoły Muzycznej w Szczecinku, a także uczestniczył w V Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Kameralnej „Q’arto Mondi” w Poznaniu. Nagrywał dla telewizji i radia, a także zasiadał w Jury Młodych podczas XIV Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego im. Henryka Wieniawskiego w Poznaniu.

Skrzypek jest stypendystą Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego ,,Młoda Polska” oraz Prezydenta miasta Poznania.

Wielokrotnie uczestniczył w licznych kursach mistrzowskich, podczas których doskonalił swą grę pod kierunkiem wybitnych sław światowej wiolinistyki.

Od najmłodszych lat z powodzeniem bierze udział w międzynarodowych oraz krajowych konkursach solowych, a także kameralnych zajmując czołowe lokaty – w tym m.in. na Międzynarodowym Konkursie Skrzypcowym „Grand Prize Virtuoso” w Wiedniu (1 miejsce), Międzynarodowym Konkursie Skrzypcowym w Belgradzie (1 miejsce), XIV Międzynarodowym Konkursie Muzycznym im. Juliusza Zarębskiego (1 miejsce), Międzynarodowym Konkursie Skrzypcowym „Emuse” w Atenach (3 miejsce), VI Międzynarodowym Konkursie „Młody Paganini” w Legnicy (1 miejsce, nagroda specjalna dla najmłodszego uczestnika), „Talents for Europe”- Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy na Słowacji (1 miejsce).