ETR

Marek Niewiedział

Marek Niewiedział

Jest absolwentem Akademii Muzycznej w Poznaniu w klasie oboju prof. Mieczysława Koczorowskiego, Królewskiego Konserwatorium w Hadze w klasie oboju barokowego i klasycznego Ku Ebbinge oraz Hochschule für Musik und Theater w Lipsku w klasie Wolfganga Kube. Brał udział
w licznych kursach mistrzowskich oraz kursach związanych z wykonywaniem muzyki dawnej.

Od 1998 roku na stałe współpracuje z Warszawską Operą Kameralną, pełniąc w niej funkcję koncertmistrza sekcji dętej. Współpracuje również z większością orkiestr i zespołów barokowych
w Polsce. Jest też często zapraszany przez zespoły zagraniczne, np. Musica Florea (Czechy), Solamente Naturali (Słowacja) czy Musica Aeterna (Słowacja). Prowadzi klasę oboju barokowego
w ramach Międzynarodowej Letniej Szkoły Muzyki Dawnej w Valticach (Czechy).

Marek Niewiedział jest założycielem Orkiestry I Rzeczpospolitej, specjalizującej się w wykonywaniu muzyki klasycznej na instrumentach z epoki.

W 1996 roku artysta został wyróżniony nagrodą Rady Miasta Poznania. W listopadzie 2002 otrzymał nagrodę im. Zofii Rayzacherowej dla największej indywidualności artystycznej
w dziedzinie muzyki dawnej na XII Festiwalu Muzyki Dawnej na Zamku Królewskim w Warszawie.