ETR

Marcin Majchrowski

Marcin Majchrowski

Muzykolog i dziennikarz muzyczny – ukończył muzykologię na Uniwersytecie Warszawskim, był stypendystą Fundacji TEMPUS na University of Exeter. W 1993 rozpoczął współpracę z Programem 2 Polskiego Radia, w którym – już jako etatowy dziennikarz (od 1996) – pracuje do dziś. Współpracuje również – jako prelegent i autor omówień koncertów – z Filharmonią Narodową w Warszawie i Narodową Orkiestrą Symfoniczną Polskiego Radia.

Jest autorem artykułów i recenzji publikowanych na łamach polskiej prasy (m.in. Ruch Muzyczny, Studio, Dziennik). W latach 1997-2007 był współorganizatorem i redaktorem książek programowych kolejnych Festiwali Muzycznych Polskiego Radia. W swoich audycjach na antenie radiowej Dwójki prezentuje przede wszystkim muzykę baroku, klasycyzmu i romantyzmu, ze szczególnym uwzględnieniem nurtu wykonawstwa historycznego. Prowadzi autorski cykl audycji, zatytułowanych 104 Symfonie Józefa Haydna – wpisujący się w 200. rocznicę śmierci tego kompozytora. Zajmuje się też publicystyką kulturalną.