ETR

Ludwik Quandt

Ludwik Quandt

Ludwig Quandt urodził się w 1961roku w Ulm w Niemczech. Studiował w Lubece u Arthura Troestera który za czasów Wilhelma Furtwänglera był pierwszym wiolonczelistą Berlińskich Filharmoników.

Naukę gry na wiolonczeli doskonalił na kursach mistrzowskich u Zary Nelsovej, Maurice’a Gendrona, Borisa Pergamenschikova i Siegfrieda Palma.
Zdobył wiele nagród na międzynarodowych konkursach wiolonczelowych. Był między innymi laureatem ARD Competition w 1990 roku oraz zdobywcą pierwszej nagrody Premio Stradivari podczas Roberto Caruana Competition w Cremonie.

Od 1993 roku Ludwig Quandt jest pierwszym wiolonczelistą Berlińskich Filharmoników.