ETR

Kompania Druha Stuligrosza

Kompania Druha Stuligrosza

W ciągu siedemdziesięciu lat istnienia Poznańskich Słowików przez chór przewinęło się ponad dwa tysiące śpiewaków. W 2000 roku, podczas pamiętnego I Zlotu Słowików, zawiązała się Kompania Druha Stuligrosza — towarzystwo byłych wychowanków chóru, które przez ponad osiem lat działało jako niezarejestrowane stowarzyszenie.

W tym okresie, twórca Poznańskich Słowików — prof. Stefan Stuligrosz, dwukrotnie zaprosił członków Kompanii do wykonania wraz z zespołem męskim chóru Filharmonii arcydzieł muzyki sakralnej: Oratorium Chrystus na Górze Oliwnej Ludwiga van Beethovena i Requiem Luigiego Cherubiniego. Koncerty w Poznaniu i Gdańsku zakończyły się pełnym sukcesem połączonych chórów i ponownie rozbudziły u byłych śpiewaków miłość do pięknego śpiewu.

Oficjalne powołanie i zarejestrowanie 1 kwietnia 2008 roku stowarzyszenia umożliwiło włączenie w działalność programową Kompanii stałego chóru męskiego. Chór — prowadzony przez byłego Słowika, wychowanka prof. Stefana Stuligrosza, Andrzeja Niedziałkowskiego — w krótkim czasie przygotował nowy program i dwukrotnie wystąpił z koncertem polskich kolęd.

W uznaniu tej działalności Druh Stefan, jak w Kompanii nazywa się jej Patrona, zaprosił ponownie członków chóru do wykonania Messe Breve Charlesa Gounoda z zespołem męskim Poznańskich Słowików.

Kompania Druha Stuligrosza nie poprzestała na tych osiągnięciach. Zespół konsekwentnie buduje repertuar i wykonuje go podczas koncertów, a także konkursów. W roku 2013, startując w Konkursie Kolęd i Pastorałek w Chełmnie, chór zdobył Srebrne Pasmo, na II Międzyrzeckiej Uczcie Chóralnej otrzymał III miejsce, a największy z dotychczasowych sukcesów odniósł w II Ogólnopolskim Konkursie Chórów im. św. Jana Bosko w Aleksandrowie Kujawskim – wśród 18 uczestniczących zespołów wyróżnił się, zdobywając Nagrodę Specjalną za wykonanie kompozycji autorstwa salezjanina, a w konkurencji chórów jednorodnych zajął pierwsze miejsce, ex equo z Katedralnym Chórem Dziewczęcym z Poznania.