ETR

Katarzyna Włodarczyk

Katarzyna Włodarczyk

Katarzyna Włodarczyk jest finalistką Międzyuczelnianego Konkursu Wykonawstwa Pieśni Artystycznej im. Edmunda Kossowskiego w Warszawie. Gruntowne wykształcenie wokalne, zdobywane początkowo u Beaty Gramzy w Gorzowie Wielkopolskim, a doskonalone podczas studiów w Akademii Muzycznej w Poznaniu, najpierw pod okiem Katarzyny Rymarczyk, a później Antoniny Kowtunow, zaowocowało współpracą z wieloma instytucjami muzycznymi w kraju – m.in. Filharmonią Poznańską, Filharmonią Zielonogórską, Filharmonią Gorzowską oraz Teatrem Wielkim i Teatrem Muzycznym w Poznaniu.

Od 2012 roku artystka bierze udział w Programie Kształcenia Młodych Talentów – Akademii Operowej przy Teatrze Wielkim-Operze Narodowej w Warszawie, a od 2013 roku występuje na deskach Teatru Wielkiego w Poznaniu. Początkowo kreowała tam role w przedstawieniach studenckich (Cherubin w Weselu Figara Wolfganga Amadeusa Mozarta i Rozyna w Cyruliku sewilskim Gioacchina Rossiniego), by później związać się z poznańską sceną partiami Mercedes w Carmen Georgesa Bizeta, Anniny w Traviacie Giuseppe Verdiego, Zaubermädchen w Parsifalu Richarda Wagnera, Marty w Strasznym dworze Stanisława Moniuszki i Frumy Sarah w musicalu Skrzypek na dachu Jerry’ego Bocka.

Katarzyna Włodarczyk rozwijała swe umiejętności podczas licznych kursów mistrzowskich, ucząc się m.in. od Matjaza Robavsa, Matthiasa Rexrotha, Eytana Pessena, Anity Garancy, Izabeli Kłosińskiej, Karoli Theill czy Urszuli Kryger.