ETR

Chór Akademicki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza

Chór Akademicki Uniwersytetu
im. Adama Mickiewicza

Powstały w 1966 roku  Chór Akademicki UAM  początkowo zrzeszał pracowników i studentów wyłącznie  macierzystej uczelni.  Dziś jego formuła jest szersza i mogą w nim znaleźć miejsce studenci i pracownicy innych uczelni poznańskich,  zainteresowani wspólnym muzykowaniem.  

Zespół prowadziło wielu znakomitych  muzyków, w tym  Jacek Sykulski, znany poznański kompozytor i dyrygent. Pod jego batutą chór rozwijał się bardzo dynamicznie i koncertował na wielu prestiżowych estradach. Występował w niemal wszystkich krajach europejskich, a także w USA, Kanadzie, Boliwii, Chinach, Japonii i na Tajwanie.

Jesienią 2011 roku miejsce Jacka Sykulskiego objęła jego wieloletnia asystentka – Beata Bielska, absolwentka Wydziału Dyrygentury i Muzyki Chóralnej poznańskiej Akademii Muzycznej.  Pod jej kierownictwem zespół bierze udział w różnorodnych projektach i przedsięwzięciach muzycznych, zarówno a cappella, jak i symfonicznych.

Chór jest laureatem wielu nagród, w tym m.in. Międzynarodowego Festiwalu Chóralnego Młode głosy  (Niżny Nowogród, Rosja, 2012), I nagrody w kategorii chórów mieszanych Międzynarodowego Festiwalu Chóralnego  w Ohrid  (Macedonia, 2013), Grand Prix Międzynarodowego Festiwalu Chórów Chorus Inside Croatia (Rovinj, 2014).

Zespół nagrał kilka płyt, w tym m.in. z dziełami Wolfganga Amadeusa Mozarta, Józefa Zeidlera, Jacka Sykulskiego.