ETR

Antoni BEKSIAK

Antoni BEKSIAK

Urodził się w 1972 roku. Kurator festiwali „Turning Sounds”, „Gębofonu” i „Ad Libitum”, krytyk muzyczny, twórca. Studiował muzykologię na Uniwersytecie Warszawskim. Zajmuje się muzyką poważną, jazzową, pop i etniczną. Współzałożyciel Stowarzyszenia „Dom Tańca”, działającego na rzecz tradycyjnej muzyki i tańca Polski Centralnej. Muzyka ludowa pasjonuje go zwłaszcza w kontekście jej funkcjonowania we współczesnym życiu społeczno-kulturalnym. Jak sam pisze, socjologizujące, uświadomione historycznie spojrzenie z perspektywy na zjawiska kultury muzycznej pociąga mnie bardziej niż erudycyjne koncentrowanie się na drobnym wycinku panoramy. Jakże często, czytając o muzyce, zauważamy że autorowi – skądinąd specjaliście – brakuje szerszego kontekstu. Autor analiz, audycji radiowych (w II programie PR i w dawnej Rozgłośni Harcerskiej), niegdyś redaktor działu w „Ruchu Muzycznym”. Współtworzył Raport o stanie muzyki Polskiej dla Instytutu Muzyki i Tańca, wcześniej Music in Poland. A Guide dla Instytutu Adama Mickiewicza.