ETR

Aleksandra Gudzio

Aleksandra Gudzio

Naukę śpiewu rozpoczęła w Państwowej Szkole
Muzycznej w Olsztynie, w klasie śpiewu mgr Jolanty Sołowiej.
Od 2004 roku kontynuuje naukę na Wydziale Wokalnym
Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego
w Poznaniu w klasie mgr Barbary Mądrej.
W 2004 roku zdobyła I nagrodę na Międzynarodowym
Konkursie Młodych Śpiewaków im. A. Kucingisa
w Wilnie.

W 2006 roku brała udział w koncercie zatytułowanym
Antonina Kawecka in memoriam.
Uczestniczyła czynnie w kursach prowadzonych
przez B. Makala, Irene Argustiene, Romana Werlińskiego,
Teresę Żylis-Garę oraz Ch. Elssnera.