ETR

Agnieszka Kreiner

Agnieszka Kreiner

Urodziła się w Krakowie i tu ukończyła studia uniwersyteckie (Wydział Biologii Uniwersytetu Jagiellońskiego) oraz mu­zyczne – Wydział Dyrygentury w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej pod kierunkiem Krzysztofa Missony.

W roku 1975 uzyskała wyróżnienie na Międzynarodowym Seminarium Muzycznym w Weimarze prowadzonym przez maestro Igora Markevicha, a w roku następnym dosko­naliła swoje umiejętności pod jego kierunkiem w Saint-Cézaire we Francji.

Rok 1979/1980 Agnieszka Kreiner spędziła w Wiedniu jako stypendystka rządu austriac­kiego, uzyskując dyplom ukończenia Hochschule fűr Musik und Darstellende Kunst w klasie prof. Otmara Suitnera i dyrygując koncertem dyplomowym w Złotej Sali Musikverein.

Zdobycie III nagrody na II Ogólnopolskim Konkursie Dyrygentów im. Grzegorza Fitelberga w Katowicach w 1974 umożliwiło jej debiut za pulpitem dyrygenckim Opery Śląskiej w Bytomiu.

W latach 1978 – 1982 była dyrygentem Opery Krakowskiej (dyrygowała tam między innymi: Carmen Bizeta, Wolnego strzelca Webera, Halkę i Straszny dwór Moniuszki, Księżniczkę czardasza Kalmana).Pełniła też funkcję wykładowcy w PWSM w Kato­wicach i Krakowie.

W latach 1982 – 1992 była dyrygentem Teatru Wielkiego w Warszawie, realizując między innymi prapremiery: Bramy raju Joanny Bruzdowicz i Historyję o św. Katarzynie Romualda Twardowskiego, oraz premiery: Bal kadetów Jana Straussa, Pan Twardowski Lu­domira Różyckiego, Historia żołnierza Igora Strawińskiego, Paziowie królowej Marysieńki Pawła Dunieckiego. W Teatrze Wielkim dyrygowała ponad 250 spekta­klami oper i baletów (wśród nich Wesele Figara, Król Roger, Borys Godunow, Dama pikowa, Uprowadzenie z seraju, Mane­kiny, Włoszka w Algierze, Córka Ľle strzeżona).

Po odejściu z Teatru Wielkiego zwróciła się w stronę muzyki symfonicznej, równocześnie kończąc Podyplomowe Studium Menadżerów Kultury przy SGH w Warszawie.

W 1994 roku Agnieszka Kreiner została dyrektorem artystycznym Filharmonii Lubel­skiej. W ciągu trzech sezonów pełnienia tej funkcji udało jej się doprowadzić do otwar­cia nowej sali koncertowej, zainicjować festiwale, wprowadzić do repertuaru orkiestry dzieła Wagnera, Mahlera, Hin­demitha, Lutosławskiego, Panufnika, Kilara. Za jej dyrekcji miało miejsce prestiżowe prawykonanie polskie utworu Mehaye Hametim Noama Sheriffa z udziałem Josepha Malovanego, oraz nagranie z Filharmo­nikami Lubelskimi pierwszej płyty kompaktowej.

Agnieszka Kreiner występowała gościnnie w wielu miastach Polski (między innymi w Warszawie, Poznaniu (2002), Krakowie, Wrocławiu, Bydgoszczy, Jeleniej Górze, Częstochowie, Katowicach, Lublinie, Rzeszowie) oraz za granicą: w Niemczech, Holandii, Austrii, Rosji, Luksemburgu, Francji. W latach 2006 – 2007 odbyła z zespołem Opery Śląskiej tournee po Niemczech i Holandii dyrygując operą G. Verdiego Nabucco.

Wiosną 2004 roku utworzyła w Zakopanem orkiestrę kameralną Tatrzańska Orkiestra Klimatyczna, której jest managerem i dyrektorem artystycznym. Zespół występował między innymi: w Zakopanem, na Skałce w Krakowie – z okazji 70 rocznicy śmierci Karola Szymanowskiego, w Warszawie, Lublinie, Gdańsku. Tatrzańska Orkiestra Klimatyczna nagrała dwie płyty CD: Album Tatrzańskie oraz płytę z młodzieńczymi utworami Mieczysława Karłowicza.

Obok działalności dyrygenckiej, Agnieszka Kreiner zajmuje się edukacją muzyczną; jest autorką podręcznika do nauki muzyki dla gimnazjum, podręcznika do szkół podstawowych, a także podręcznika do audycji muzycznych dla szkół muzycznych I stopnia (PWM 2006).
W roku 1994 Agnieszka Kreiner została wyróżniona odznaką Zasłużonego Działacza Kultury.