ETR

POZNAŃSKA WIOSNA MUZYCZNA – KWIECIEŃ’ 88
PŁYTA ANALOGOWA

Aleksander Lasoń – Concerto Pablo Casals in memoriam

Wojciech MICHNIEWSKI – dyrygent
Roman JABŁOŃSKI – wiolonczela
Orkiestra Filharmonii Poznańskiej

Andrzej Dobrowolski – Muzyka na orkiestrę nr 7

Jerzy Bauer – Jasne świergotanie
Jadwiga Kotnowska – flet
Orkiestra Filharmonii Poznańskiej

Wojciech Michniewski – dyrygent

Nagranie na żywo

MUZA