ETR

Wojciech Nentwig

Wojciech NENTWIG

Wojciech NENTWIG
Dyrektor Filharmonii Poznańskiej

Menedżer kultury – animator życia muzycznego, dziennikarz, publicysta. Absolwent Poznańskiej Szkoły Chóralnej oraz Wydziału Prawa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (praca magisterska Problemy ochrony prawnej artystów muzyków wykonawców, pisana u prof. Stanisława Sołtysińskiego).

W latach 1989-1991 wicedyrektor Orkiestry Kameralnej Amadeus Polskiego Radia.

W latach 1992-2003 zastępca redaktora naczelnego Głosu Wielkopolskiego.

Od czerwca 2006 roku dyrektor naczelny Filharmonii Poznańskiej.

Autor między innymi wywiadów z gwiazdami muzyki (od Claudia Abbado po Sir Georga Soltiego) oraz audycji Bliżej gwiazd w Programie 2 Polskiego Radia i w Radiu Merkury.

Współpracownik czasopism muzycznych. Redaktor i współautor książek Czwarta władza? oraz Poznaniacy. Portretów kopa i trochę.

Scenarzysta i współautor filmów Legenda na strunach i Od legendy do legendy – o Henryku Wieniawskim i międzynarodowych konkursach jego imienia. Producent licznych płyt – między innymi albumu z dziełami Henryka Wieniawskiego oraz Philharmonia Quartett Berlin.

W latach 2002-2012 wiceprezes Towarzystwa Muzycznego im. Henryka Wieniawskiego w Poznaniu. Od 2008 do 2012 – najpierw wiceprzewodniczący, a następnie przewodniczący Rady Programowej Radia Merkury. W latach 2011 - 2014 – wiceprzewodniczący zarządu Zrzeszenia Filharmonii Polskich. Od 2012 do 2015 roku członek Rady Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego do spraw instytucji artystycznych.

Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Kawalerskim Orderu Pro Merito Melitensi przyznanym przez Zakon Maltański oraz Brązowym Medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis.