ETR

Uczniowie Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej im. Olgi Sławskiej-Lipczyńskiej

Uczniowie Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej im. Olgi Sławskiej-Lipczyńskiej

Szkoła Baletowa w Poznaniu powstała w 1951 roku. Jej twórczynią była Olga Sławska-Lipczyńska, wybitna tancerka i doskonała nauczycielka. Szkoła nazwana imieniem założycielki zapewnia kształcenie zarówno ogólne jak i zawodowe na trzech poziomach – podstawowym, gimnazjalnym i średnim. Choć jest to jedna z pięciu szkół baletowych w Polsce, przyciąga uczniów z całego kraju.

Szkoła nieprzerwanie dąży do realizacji wizji swojej założycielki, zapewniając młodym adeptom doskonałe wykształcenie z zakresu baletu klasycznego. W 1973 wybitny polski tancerz, a następnie dyrektor artystyczny szkoły, Conrad Drzewiecki, wprowadził do elementów nauczania taniec współczesny. Poznańska szkoła była pierwszą szkołą baletową w Polsce posiadającą tego typu, szeroką ofertę edukacyjną. Obecnie uczniowie są szkoleni w wielu, rozmaitych technikach tańca współczesnego.

Uczniowie Poznańskiej Szkoły Baletowej są laureatami wielu konkursów. Zdobywali liczne granty i stypendia, w tym Stypendium Premiera oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Absolwenci szkoły tańczą w najważniejszych zespołach baletowych, współpracują również z utytułowanymi zespołami tanecznymi, zarówno w Polsce jak i za granicą.