ETR

Tomasz Tomaszewski

Tomasz Tomaszewski

Urodził się w Czechowicach. Studiował w Wyższej Szkole Muzycznej w Warszawie. Po egzaminach, które zdał z wyróżnieniem, kontynuował studia w Konserwatorium Leningradzkim oraz we Freiburgu. Brał także udział w licznych kursach mistrzowskich. Jest laureatem licznych nagród w międzynarodowych konkursach muzycznych. Jako solista dokonał licznych nagrań radiowych i płytowych w wielu krajach Europy, w Japonii, Chinach i USA.

Od 1982 roku jest pierwszym koncertmistrzem Deutsche Oper w Berlinie, a także założycielem i dyrygentem orkiestry kameralnej Kammersolisten der Deutschen Oper Berlin, z którą intensywnie koncertuje od 1988 roku.

Od 1988 roku kieruje letnimi kursami muzycznymi w Głuchołazach, odbywającymi się pod patronatem polskiego Ministerstwa Kultury.
W 2001 roku został profesorem Uniwersytetu Sztuk w Berlinie, na którym wykłada od 1983.